Vrijeme održavanja: 06.11.2019.

Objavljeno: 18. 10. 2019. , Ažurirano: 12. 11. 2019.

Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Krapina organizira 2. Forum obiteljskog smještaja Krapinsko-zagorske županije koji će se održati  u srijedu, 6. studenoga, u 17 sati u ŽK Krapina, na Trgu Lj.Gaja 5 u Krapini.

Kako bi ojačali turističku aktivnost u kontinentalnim regijama Hrvatske i evidentan porast turističkih boravaka u Krapinsko – zagorskoj županiji, smatramo bitnim educirati što veći broj pružatelja usluge smještaja u domaćinstvima. Forum će biti prilika za okupljanje i umrežavanje vlasnika pružatelja ugostiteljskih usluga u sobama, apartmanima, kućama za odmor te pansionima i seoskim domaćinstvima, a zanimljiv za sve mikro i male poduzetnike koji prate aktualne promjene i trendove u obiteljskom smještaju.

Razmatrati će se aktualne teme i edukativni sadržaji vezani uz poslovnu komunikaciju te estetiku prostora za najam. Posebno izdvajamo uvijek aktualno savjetovanje o poreznim obvezama pružatelja smještaja u domaćinstvu.

Svi zainteresirani mogu se prijaviti gđi. Luciji Šipek na e-mail: lsipek@hgk.hr