15. sjednica Strukovne grupe trgovine HGK – Županijske komore Virovitica

HGK - ŽK Virovitica
Vrijeme održavanja: 24.11.2017.

U Hrvatskoj gospodarskoj komori – Županijskoj komori Virovitica, pod predsjedanjem Marija Bobanca, direktora tvrtke Zanatpromet-trgovine d. o. o. iz Virovitice i predsjednika Strukovne grupe, 24. studenoga održana je 15. sjednica Strukovne grupe trgovine Županijske komore Virovitica.

Sjednici je prisustvovao i uvodno govorio Ivan Slamić, predsjednik Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Virovitica, koji je naglasio da je trgovina važan segment reprodukcijskog poslovnog procesa jer distribuira i plasira sve ono što se proizvede u industrijskoj i agrarnoj proizvodnji.

Članovi Strukovne grupe raspravljali su o aktualnom stanju u trgovini na području Virovitičko-podravske županije.

Konstatirano je da je dolaskom velikih trgovačkih lanaca, koji imaju sjedište izvan Virovitičko-podravske županije, udio domicilnih tvrtki trgovine u ukupnom prihodu Virovitičko-podravske županije smanjen s 29,85 posto u 2003. godini na 20,64 posto u 2016. godini, dok je u strukturi ukupnih rashoda udio trgovine bio 20,88 posto.

Ukupan je prihod trgovine na veliko i malo Virovitičko-podravske županije u 2016. godini realiziralo 259 županijskih tvrtki iz djelatnosti trgovine, a ukupni je prihod iznosio 801 milijun kuna, a ukupni rashodi 782  milijuna kuna, tako da je ostvarena razlika između ukupnog prihoda i ukupnog rashoda u iznosu od 19 milijuna kuna.

U 2016. godini u trgovini na veliko i malo Virovitičko-podravske županije bilo je 259 tvrtki, što je više za 1,97 posto ili pet tvrtki, prema 2010. godini, u kojoj su bile 254 tvrtke.

U 2016. godini u djelatnosti trgovine u Virovitičko-podravskoj županiji zaposleno je 896 djelatnika, a 2010. godine bio je 1301 zaposleni ili 45,2 posto više.

U 2016. godini se u odnosuu na 2015. u djelatnosti trgovine na području Virovitičko-podravske županije bilježe pozitivni trendovi revitalizacije ove djelatnosti:

            - broj poduzetnika povećan je za 21,6 posto            
            - ukupni su prihodi veći za 13,6 posto            
            - ukupni su rashodi veći za 13,7 posto            
            - razlika između ukupnih prihoda i ukupnih rashoda iznosila je 19 mil. kuna, što je više za 10,6 posto u odnosu na 2015. godinu

Prosječna je mjesečna neto plaća po zaposlenom u trgovini na veliko i malo u Virovitičko-podravskoj županiji u 2016. godini iznosila 3.480 kune, što je manje za 0,11 posto ili 4 kune u odnosu na isplaćenu neto plaću po zaposlenom u trgovini na veliko i malo u 2015. u Virovitičko-podravskoj županiji.

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi nazočni članovi Strukovne grupe trgovine Županijske komore Virovitica, zaključeno je:

  • trgovina je bitan i neizostavni dio cjelokupnog poslovnog reprodukcijskog procesa
  • gospodarski subjekti trgovine na području VPŽ-a trebaju povećati svoj udio na tržištu i međusobno se povezati kako bi kod dobavljača ostvarili bolje uvjete i racionalizirali svoj poslovni proces
  • predlaže se da svi subjekti registrirani na području Virovitičko-podravske županije imaju isti status i pogodnosti u pojedinim gradovima i mjestima županije, kao i oni koji su registrirani na tom području
  • nedopustiv je nejednak tretman pojedinih inspekcija u postupanju po istoj stvari kod malih trgovina u odnosu na objekte velikih, osobito stranih trgovačkih lanaca
  • kod uvoza raznih reprodukcijskih materijala, osobito namijenjenih agrokompleksu, treba racionalizirati i ubrzati administrativnu proceduru, osobito zato što se najčešće radi o robi čija je upotreba sezonskog karaktera
  • evidentan je nedostatak kvalitetnih djelatnika za rad u trgovini
  • pohvaljuju se mjere Vlade kojima se rasterećuju građani, što je imalo refleksiju na porast njihove kupovne moći i povećalo potrošnju
  • evidentno je da se isplata poticaja agroproizvođačima reflektira na porast tražnje i prometa u djelatnosti trgovine
  • inzistira se na povratu informacija od resornog ministarstva i Središnjice HGK

Kontakti

  • Ivona Odalj Stručni suradnik Tel: +385 33 618 046 Email: iodalj@hgk.hr