Vrijeme održavanja: 04.07.2017.

Objavljeno: 28. 06. 2017. , Ažurirano: 05. 07. 2017.

U Županijskoj komori Vukovar je u utorak, 4. srpnja 2017. godine održana 11. sjednica Gospodarskog vijeća sa sljedećim dnevnim redom:

 „Projekt Slavonija, Baranja i Srijem“ – Gabrijela Žalac, Ministrica regionalnoga razvoja i fondova EU,

  1. „Rezultati poslovanja gospodarstva Vukovarsko-srijemske županije u 2016. godini“ – Vinka Ivanković, predsjednica HGK Županijske komore Vukovar i Ivan Marijanović, direktor HGK Županijske komore Vukovar,
  2. Kratka informacija o projektu HGK „Cap4App“ – gđa. Marina Maslač Popadić, stručni suradnik u HGK Županijskoj komori Vukovar
  3. Razno

Ministrica Žalac je predstavila Projekt Slavonija, Baranja i Srijem koji je pokrenut kako bi se osiguralo 2,5 milijardi eura (18,75 milijardi kuna) iz EU fondova isključivo za projekte na području pet slavonskih županija. Sredstva za ulaganja u poduzetništvo, poljoprivredu, obrazovanje, zdravstvo, istraživanje i razvoj, vodoopskrbu i odvodnju, kulturnu i prirodnu baštinu, sektor prometa, unutarnje plovne puteve i energetiku osigurana su u okviru postojećih operativnih programa i Programa ruralnog razvoja u financijskom razdoblju 2014.-2020. Ciljevi ovog projekta su osigurati veću apsorpciju sredstava te jačanje kapaciteta dionika na razini lokalne i područne samouprave što između ostalog uključuje i pojednostavljenje i ubrzanje svih procedura kako bi se poduzetnicima osigurala veća dostupnost ovih sredstava. Ministrica je izvijestila nazočne i o novim financijskim instrumentima koji se trenutno ugovaraju i koji će u skoro vrijeme osigurati sredstva poduzetnicima za realizaciju njihovih projekata po vrlo prihvatljivim kamatnim stopama (oko 1%).

GV vukovar Tekst.jpg

Direktor Županijske komore Vukovar, Ivan Marijanović predstavio je rezultate poslovanja gospodarstva Vukovarsko – srijemske županije u 2016. godini. Gospodarstvo Vukovarsko-srijemske županije u 2016. godini ostvarilo je ukupne prihode od 12,935 milijardi kuna što je povećanje od 1,8 % u odnosu na 2015. godinu kada su tvrtke ostvarile 12,707 milijardi kuna ukupnog prihoda. U 2016. zabilježen je i rast ukupnih rashoda  za 1,3 %, a koji su porasli s 12,158 milijardi u 2015. godini na 12,318 milijardi u 2016. godini. Broj zaposlenih u tvrtkama  povećan je s 16.409 na 17.438, odnosno povećan je za 6,3 %.. Najznačajnije djelatnosti prema ostvarenom ukupnom prihodu u 2016. godini su opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija, prerađivačka industrija, trgovina na veliko i na malo, poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo te građevinarstvo. Sve nabrojane djelatnosti osim prerađivačke i opskrbe električnom energijom bilježe rast ukupnih prihoda u odnosu na 2015. godinu. Investicije tijekom 2016. godine povećane su sa 196 milijuna na 333 milijuna kuna. Djelatnost koja bilježi najveći rast investicija je opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (sa 44 milijuna u 2015. godini na 175 milijuna kuna).

Predsjednica Županijske komore Vukovar, Vinka Ivanković prokomentirala je publikaciju pod nazivom Županije – razvojna raznolikost i gospodarski potencijali koju je izradio HGK - Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize. Naglasak je stavila na velike razlike između pet slavonskih županija u odnosu na kontinentalnu Hrvatsku, Grad Zagreb i cijelu RH. Nažalost pokazatelji za slavonske županije pokazuju kako je ovo područje po svim ključnim pokazateljima (od broja poduzetnika, preko ostvarenog prihoda, izvoza i uvoza, pa sve do bruto dohotka po glavi stanovnika) među najmanje razvijenim područjima, te kako su pokazatelji Grada Zagreba i cijele RH višestruko bolji od pokazatelja u slavonskim županijama. Također je naglasila i kako se ovakva situacija najbolje vidi i kroz demografske pokazatelje i to kroz broj stanovnika u pojedinim područjima i migracijama unutar i izvan RH. Upravo iz podatka da se broj stanovnika najdrastičnije smanjuje u slavonskim županijama, i kako se iz ovih područja najviše mladih obitelji iseljava, vidljivo je da je riječ o područjima s ozbiljnim razvojnim problemima, te da se moraju povući značajni potezi kako bi se uravnotežio razvoj svih područja RH.

Stručna suradnica u Županijskoj komori Vukovar, Marina Maslać Popadić predstavila je projekt HGK pod nazivom Jačanje kapaciteta komora i partnera za pomoć malim i srednjim poduzećima za uključivanje u naukovanje (CAP4APP) kojim se želi u srednje strukovno obrazovanje uvesti dualno obrazovanje po uzoru na austrijski model koje se zasniva na učenju temeljenom na radu na radnom mjestu, što znači da učenici više vremena provedu na praksi, a manje na nastavi, a po završetku prakse učenici u pravilu ostaju kod tog poslodavca.

Nositelj projekta je Hrvatska gospodarska komora, a partneri su: Regionalni centar za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe (SEECEL), Federalna gospodarska komora Austrije (WKÖ), Hrvatski zavod za zapošljavanje(HZZ), Sveučilište u Zadru (UNIZD) i Obrtnička komora Zagreb (OKZ). Projekt se financira iz potprograma ERASMUS + KA3 – Podrška reformi politika, ukupni proračun iznosi 530.537,00 €, a planirano trajanje je 24 mjeseca (početak: listopad 2016.)