Vrijeme održavanja: 02.11.2016.

Cilj je ovoga skupa promicati sveobuhvatnu primjenu digitalnih tehnologija kao ključnog elementa koji omogućuje društveni i ekonomski razvoj.

Ovogodišnji skup DaNTe otvorili su zamjenik gradonačelnika Grada Rijeke Marko Filipović, pročelnik Zavoda za informatičku djelatnost Grada Rijeke Željko Jurić i potpredsjednik konferencije MIPRO Jadranko Novak, a otvorenju je prisustvovao i predsjednik Županijske skupštine Erik Fabijanić te u ime HGK Božo Pavičin, samostalni savjetnik iz Ureda predsjednika HGK. Pavičin je predstavio strateški projekt HGK Sustav dualnog obrazovanja, počevši od povlačenja paralele između strukovnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj danas i sutra, pod pretpostavkom uvođenja dualnog obrazovanja, kao najučinkovitijeg oblika učenja temeljenog na radu.

Naime, svjesni potrebe za osposobljenom radnom snagom koja će se obrazovati u skladu s potrebama industrije, HGK želi okupiti sve zainteresirane poduzetnike koji se žele uključiti u provedbu ovog projekta, s ciljem dobivanja sposobne radne snage već za vrijeme strukovnog obrazovanja, čime bi se smanjila i nezaposlenost mladih, koja je među najvećima u EU.

Pavičin rješenje vidi u stjecanju radnog iskustva i učenja za vrijeme školovanja putem školskih praktikuma, u centrima kompetencija i sudjelovanjem u proizvodnim procesima kod poslodavca. Predlaže da se to napravi uvodeći poticajnu mjeru HZZ-a Stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa, za učenike strukovnih škola, još za vrijeme školovanja.

Dodatne je razloge naveo u četirima nužnim preduvjetima za uvođenje dualnog obrazovanja, a to su:

  1. donošenje strateške odluke mjerodavnog ministarstva o uvođenju novog oblika strukovnog obrazovanja,
  2. legislativna prilagodba,
  3. preuzimanje najbolje prakse drugih zemalja i zadržavanje dobre prakse Hrvatskog strukovnog obrazovanja i
  4. promjena percepcije o strukovnim školama.

Prezentaciju projekta Dualnog obrazovanja možete pogledati ovdje: