„Save H2O- Save Water for an Horizon of Opportunities“

Ciljevi projekta Uspostava prekogranične suradnje na VET sustavu (strukovnom obrazovanju), te izgradnja referentnog modela za uspostavljanje novog stručnog zvanja- tzv. „menadžera vodnog otiska“ u malim i srednjim poduzećima.

Projekt „Save H2O” odobren je za financiranje u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za program Erasmus+ za 2014.g., pod ključnom aktivnosti 2 za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Provedba projekta je započela u rujnu 2014. godine i trajat će do rujna 2016. godine. Ukupna vrijednost projekta je približno 280 tisuća eura. Prijavitelj i koordinator je Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije- AGRRA, a ostali partneri na projektu su HGK- Županijska komora Zadar, DRIOPE d.o.o. (Zadar), Eurocrea Merchant Srl (Italija), Sociedade Portuguesa de Inovacio (Portugal), Stiching Water Footprint Network (Nizozemska), IDEC (Grčka), European Busines and Innovation Centre Network (Belgija).

Projekt se bavi podukom i osvješćivanjem menadžera u malim i srednjim poduzećima (MSP) o efikasnoj upotrebi vodnih resursa, a krajnji cilj je uspostava prekogranične suradnje na VET sustavu (strukovnom obrazovanju), te izgradnja referentnog modela za uspostavljanje novog stručnog zvanja- tzv. „menadžera vodnog otiska“ u MSP-u. Projekt ima za cilj razviti program edukacijskog materijala i alata uz pomoću kojih će se vlasnike malih i srednjih poduzeća (MSP-a), menadžere i ostale zaposlenike osposobiti za evaluaciju vodnog otiska (vodni otisak je pokazatelj upotrebe vodnih resursa temeljen na potrošnji vode), s ciljem kreiranja prilagođene strategije koja bi u konačnici omogućila smanjenje vodnog otiska bez značajnog utjecaja na konkurentnost poduzeća.

Glavne aktivnosti projekta se odnose na analizu postojećeg stanja upoznatosti MSP-a iz područja tekstilne, poljoprivredno-prehrambene i metalurške industrije s uzrokom vodnog otiska, analizu dobivenih rezultata i izradu lokalnih izvješća, razvoj edukacijskog materijala, organizaciju demonstracijskih događaja u svakoj partnerskoj zemlji, te pilot projekte osposobljavana menadžera odabranih poduzeća za efikasno upravljanje vodnim otiskom.

Prvi transnacionalni projektni sastanak povodom početka provedbe projekta održan je 10. i 11. prosinca 2014.u gradu Enschede (Nizozemska), sjedištu partnerske organizacije na projektu- Stiching Water Footprint Network.

Održan početni sastanak projekta „Save H2O- Save Water for an Horizon of Opportunities“

Dana 10. i 11. prosinca 2014. u Nizozemskom gradu Enschede, u prostorijama partnerske organizacije na projektu Stiching Water Footprint Network, održan je prvi transnacionalni projektni sastanak  povodom početka provedbe projekta „Save H2O- Save Water for an Horizon of Opportunities“ u kojem sudjeluje HGK ŽK Zadar.

Projekt „Save H2O” odobren je za financiranje u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za program Erasmus+ za 2014.g., pod ključnom aktivnosti 2 za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Ukupna vrijednost projekta je približno 280 tisuća eura, a provedba će trajati dvije godine. Prijavitelj i koordinator projekta je Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije- AGRRA, a ostali partneri su HGK ŽK Zadar, DRIOPE d.o.o. (Zadar), Eurocrea Merchant Srl (Italija), Sociedade Portuguesa de Inovacio (Portugal), Stiching Water Footprint Network (Nizozemska), IDEC (Grčka), European Busines and Innovation Centre Network (Belgija).

Projekt ima za cilj razviti program edukacijskog materijala i alata uz pomoću kojih će se vlasnike poduzeća, menadžere i ostale zaposlenike osposobiti za evaluaciju vodnog otiska (vodni otisak je pokazatelj upotrebe vodnih resursa temeljen na potrošnji vode), s ciljem kreiranja prilagođene strategije koja bi u konačnici omogućila smanjenje vodnog otiska bez značajnog utjecaja na konkurentnost poduzeća. Projekt se, dakle, bavi podukom i osvješćivanjem menadžera u malim i srednjim poduzećima (MSP) o efikasnoj upotrebi vodnih resursa, a krajnji cilj je uspostava prekogranične suradnje na VET sustavu (strukovnom obrazovanju), te izgradnja referentnog modela za uspostavljanje novog stručnog zvanja- tzv. „menadžera vodnog otiska“ u MSP-u. Aktivnosti projekta se odnose na analizu postojećeg stanja MSP-a za potrebe obrazovnih aktivnosti, analizu rezultata i izradu lokalnih izvješća, razvoj edukacijskog materijala, organizaciju demonstracijskih događaja u svakoj partnerskoj zemlji, te pilot projekte u odabranim poduzećima.

Cilj ovog sastanka bio je okupljanje projektnih partnera kako bi se razjasnile aktivnosti i zadaće svakog od njih te definirao plan tehničkog upravljanja projektom.

Prvi dan sastanka bio je posvećen predstavljanju prisutnima osnovnih značajki koncepta vodnog otiska i online alata za mjerenje i upravljanje istim, nakon čega je uslijedilo predstavljanje tzv. Quality Management Plan-a od strane kooordinatora projekta te naposlijetku, prezentacije voditelja glavnih radnih paketa.

Drugi dan sastanka bio je posvećen predstavljanju partnerskih organizacija, nakon čega je uslijedio okrugli stol kako bi se zaključila sva pitanja prije početka provedbe prvih projektnih aktivnosti. Tako će jedna od osnovnih prvih aktivnosti biti istraživanje stanja i potreba malih i srednjih poduzeća iz djelatnosti poljoprivrede, tekstilne industrije i metalne industrije, putem online anketiranja. Na temelju prikupljenih rezultata, partneri iz svake zemlje izradit će izvještaje za svoja područja, na temelju kojih će se dalje kroz projekt razrađivati edukacijski program i alati namjenjeni osposobljavanju poduzetnika za upravljajnje vodnim otiskom.

Slijedeći transnacionalni sastanak projektnog tima održat će se krajem travnja 2015. godine u Portugalu.

Anketiranje tvrtki iz područja poljoprivredno-prehrambene, tekstilne i metalurške industrije za potrebe provedbe EU projekta „Save H2O“

Konzorcij hrvatskih partnera koji uključuje Hrvatsku gospodarsku komoru – Županijsku komoru Zadar, u suradnji s europskim partnerima iz Italije, Nizozemske, Belgije, Portugala i Grčke, trenutno provodi aktivnosti projekta „Save H2O- Save Water for an Horizon of Opportunities”, kojeg sufinancira Europska komisija, a kojim se želi promovirati efikasna upotreba vodnih resursa u malim i srednjim poduzećima diljem Europe.

Cilj ovog istraživanja je bolje razumijevanje uzroka tzv. vodnog otiska-mjerljivog pokazatelja potrošnje pitke vode u proizvodnji dobara i usluga, unutar malih i srednjih poduzeća (MSP) koja djeluju u relevantnim sektorima kao što su tekstilna, poljoprivredno-prehrambena i metalurška industrija. Ovim putem želi se utvrditi jesu li predmetna poduzeća i njihov lanac opskrbe svjesni problematike vodnog otiska te, ako jesu, na koji način implementiraju akcije i strategije u rješavanju iste problematike. Nastavno tome, cilj je ustanoviti razinu suradnje između aktera u MSP-u i kompetentnih institucija na ovom području, utvrditi očite prednosti smanjenja vodnog otiska, kao i metode i alate korištene u upravljanju vodnim otiskom. Nadalje, jedni od ciljeva su i identifikacija poduzetnika i tvrtki koji su zainteresirani za obučavanje te način provedbe potencijalnih treninga na navedenu temu.

Glavni rezultat istraživanja bit će izrada nacionalnih izvješća na temelju kojih će se kreirati online edukacijski tečaj za menadžere MSP-a s ciljem upoznavanja s prednostima smanjenja vodnog otiska u poslovanju poduzeća te s korištenjem metoda i alate za njegovo upravljanje.

Sve zainteresirane tvrtke pozivamo da popune anketni upitnik klikom na sljedeći link https://docs.google.com/forms/d/1LIeNoUinupgeJSBHUibHCBB9vD6UQEFSSsi7kzfnrVc/viewform Online popunjavanje ankete zahtjeva najviše 15 minuta, a anketu je moguće popuniti i ručno (upitnik se nalazi prilogu vijesti) te dostaviti na e-mail adresu mjurin@hgk.hr najkasnije do 20.veljače 2015.

Drugi transnacionalni sastanak projektnog tima SAVE H2O projekta 

U Portu (Portugal), 20 i 21. travnja 2015., održao se drugi transnacionalni sastanak projektnog tima SAVE H2O projekta u kojem sudjeluje ŽK Zadar. Domaćin sastanka bila je portugalska konzultantska tvrtka Sociedade Portuguesa de Inovação jedan od projektnih partnera. Projekt Save H2O - Save Water for an Horizon of Opportunities, sufinancira Europska komisija, a glavni je cilj projekta promocija  efikasne upotreba vodnih resursa u malim i srednjim tvrtkama diljem Europe. 

Prvi dan sastanka bio je posvećen predstavljanju nacionalnih izvješća o istraživanju koje su projektni partneri tijekom veljače proveli u malim i srednjim tvrtkama šest europskih zemalja - Hrvatskoj, Nizozemskoj, Italiji, Portugalu, Grčkoj i Belgiji. Istraživanje je imalo za cilj bolje razumijevanje uzroka tzv. vodenog otiska - mjerljivog pokazatelja potrošnje pitke vode u proizvodnji dobara i usluga, unutar malih i srednjih poduzetništva (MSP), odnosno utvrditi jesu li predmetne tvrtke i njihov lanac opskrbe svjesni problematike vodenog otiska te, ako jesu, kako implementiraju akcije i strategije u rješavanje iste problematike. Na temelju dobivenih rezultata, izrađena su regionalna i nacionalna izvješća na temelju kojih će se kreirati online edukacijski tečaj za menadžere MSP-a, s ciljem upoznavanja s prednostima smanjenja vodenog otiska u poslovanju tvrtki, ali i s ciljem upoznavanja poduzetnika s korištenjem metoda i alata za upravljanje istim.

S obzirom na to da rezultati istraživanja i nacionalna izvješća uvelike variraju od zemlje do zemlje, izrada jedinstvenoga edukacijskog programa i alata namijenjenih osposobljavanju poduzetnika za upravljanje vodenim otiskom predstavljat će popriličan izazov za projektni konzorcij. U Hrvatskoj, na primjer, većina anketiranih poduzetnika nije upoznata s pojmom vodenog otiska, za razliku od Belgije ili Nizozemske, dok većina anketiranih tvrtki u svim zemljama želi saznati više o upravljanju vodenim otiskom. Stoga je plan izrade i metodologije edukacijskog materijala, tj. sljedeća aktivnost projekta, bio glavna tema ovog sastanka. 

Tijekom drugog dana sastanka bilo je riječi o izradi web stranice projekta, odabira loga te detaljima vezanima za opće upravljanje projektom.

Sljedeći transnacionalni sastanak projektnog tima održat će se krajem listopada u Ateni.

 

SAVEH2O Info-dan u ŽK Zadar

U ŽK Zadar održao se je 30. kolovoza 2016. Info dan na kojem je predstavljen projekt Save Water for an Horizon of Opportunities – SAVE H2O, partneri na Projektu, njegova provedba i postignuti rezultati. Projekt SAVE H2O proveden je u šest europskih zemalja pod vodstvom Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA, a u kojem je, kao partner, sudjelovala i Hrvatska gospodarska komora – Županijske komora Zadar. Prisutnim predstavnicima članica Komore, lokalnih potpornih institucija, obrta i udruga, Projekt su predstavili Ana Zubčić iz AGRRA-e, voditeljica projekta i Dinko Basioli iz ŽK Zadar.

Projekt se bavi podukom i osvješćivanjem menadžera u malim i srednjim poduzećima (MSP) o efikasnoj upotrebi vodnih resursa, a krajnji cilj je uspostava prekogranične suradnje na VET sustavu (strukovnom obrazovanju), te izgradnja referentnog modela za uspostavljanje novog stručnog zvanja - tzv. „menadžera vodnog otiska“ u MSP-u. Projektom je razvijen program edukacijskog materijala i alata pomoću kojih će se vlasnike malih i srednjih poduzeća (MSP-a), menadžere i ostale zaposlenike osposobiti za evaluaciju vodnog otiska (vodni otisak je pokazatelj upotrebe vodnih resursa temeljen na potrošnji vode), s ciljem kreiranja prilagođene strategije, koja bi u konačnici omogućila smanjenje vodnog otiska bez značajnog utjecaja na konkurentnost poduzeća.

Glavne aktivnosti projekta odnosile su se na analizu postojećeg stanja upoznatosti MSP-a iz područja tekstilne, poljoprivredno-prehrambene i metalurške industrije s uzrokom vodnog otiska, analizu dobivenih rezultata i izradu lokalnih izvješća, razvoj edukacijskog materijala, organizaciju demonstracijskih događaja u svakoj partnerskoj zemlji, te pilot projekte osposobljavana menadžera odabranih poduzeća za efikasno upravljanje vodnim otiskom.

Kontakti

  • Županijska komora Zadar Adresa: Špire Brusine 16 23000 Zadar Email: hgkzd@hgk.hr Tel: +385 23 211 747 Tel 1: +385 23 212 930 Fax: +385 23 213 923 predsjednik: Dario Jurin direktor: Denis Ikić
  • Županijska komora Zadar Tel: +385 23 211 747 Email: hgkzd@hgk.hr
  • Martina Deša Stručni suradnik Tel: +385 23 643 785 Email: mdesa@hgk.hr