Nastavak suradnje ŽK Zadar i nautičkog sajma Biograd boat show

HGK ŽK ZADAR
Posjetitelji sajma Biograd boat show 2016
Vrijeme održavanja: 19.10.2017. - 22.10.2017.

Nastavlja se dugogodišnja suradnja hotelske kuće Ilirija d. d. iz Biograda, organizatora nautičkog sajma Biograd boat show, i ŽK Zadar. Na ovogodišnjem, osamnaestom sajmu, koji će se održati u biogradskoj marini Kornati od 19. do 22. listopada, osim informativnog štanda, u sajamskom nautičkom časopisu Croatia Yachting Review 2017. objavit će se informacija o aktivnostima Udruženja pružatelja usluga smještaja na plovilima koje djeluje pri HGK, a aktivno je u davanju podrške čarter djelatnosti. Komora će sudjelovati i u organiziranju poslovnih susreta nautičkih tvrtki i pojedinih predavanja u kongresnom dijelu sajma, dok će komorska interesna strukovna asocijacija tvrtki registriranih za djelatnost pružanja usluga smještaja na plovilima održati tijekom sajma svoju sjednicu na kojoj će se raspravljati o aktualnostima u poslovanju.

Prijave na poslovne susrete tvrtki zaposlenih u nautici i nautičkom turizmu primat će se na za to izrađenoj internetskoj platformi http://biogradb2b.com/hr/registerform/.

Kontakti

  • Županijska komora Zadar Adresa: Špire Brusine 16 23000 Zadar Email: hgkzd@hgk.hr Tel: +385 23 211 747 Tel 1: +385 23 212 930 Fax: +385 23 213 923 predsjednik: Dario Jurin direktor: Denis Ikić
  • Marija Mišulić Viši stručni suradnik Tel: +385 23 643 192 Email: mmisulic@hgk.hr