10 sekundi za komoru

NAJAVE

Naši mali gušti 2017. – dvanaesta izložba hrane, pića, delikatesa i suvenira

U samom središtu grada na Trgu pet bunara u Zadru od 18. do 23. prosinca održat će se dvanaesti Naši mali gušti – izložba hrane, pića, delikatesa i suvenira. Naši mali gušti dio su šireg događanja Advent u Zadru s kojim se ova manifestacija nadopunjuje. Posjetitelji će imati priliku pogledati, kušati, isprobati i pomirisati razne delicije kao što su sir, pršut, vino, maslinovo ulje, likeri, suhomesnati proizvodi, slastice i autohtoni suveniri. Izlagači su mali proizvođači iz Zadarske, ali i drugih županija.

Organizator je HGK – Županijska komora Zadar, a suorganizatori su HOK – Obrtnička komora Zadar, Grad Zadar, Zadarska županija i TZ Grada Zadra.
Pokrovitelj je manifestacije Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Otvaranje će se održati 18. prosinca u 11 sati uz nastup zbora srednje škole Stanka Ožanića iz Zadra. Manifestaciju prati i stručno-edukativni program za sve zainteresirane posjetitelje koji će obuhvatiti Vinski dan (18. prosinca u 11.30) – kratko predavanje uz vođene degustacije vina Zadarskog kraja te Maslinarski dan (19. prosinca u 11.30) na kojem će se predstaviti čuvanje maslinova ulja uz vođenu degustaciju maslinovih ulja u organizaciji udruge Olea Zadar.


ŽK Zadar u svojstvu nositelja projekta odobrenog na natječaju za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru EU programa „Interreg ADRION 2014 – 2020“ sudjeluje na seminaru za vodeće partnere u Bologni

Projektni prijedlog akronima Blue_Boost koji je ŽK Zadar u svojstvu nositelja prijavila u ožujku prošle godine na prvi natječaj u okviru EU programa „Interreg ADRION 2014 – 2020“ u evaluacijskom je procesu pozitivno ocijenjen od strane programskog ocjenjivačkog tijela te odabran kao jedan od 35 odobrenih projekata, a od ukupno 376 prijavljenih. Povodom zaključenja evaluacijskog procesa, Zajedničko tajništvo programa Adrion organizira seminar za vodeće partnere koji će se održati 12 i 13. rujna u Bologni (Italija). Cilj događaja je pripremiti vodeće partnere za nadolazeću provedbu odobrenih projekata, te na bilateralnim sastancima između predstavnika Zajedničkog tajništva programa Adrion-i glavnih prijavitelja proći kroz glavne točke i zaključiti pregovore o konačnom proračunu pojedinog projektnog prijedloga. Na plenarnoj sjednici te potom na pojedinačnim bilateralnim sastancima u sklopu događaja, ispred HGK kao vodećeg partnera projekta sudjelovat će predstavnik ŽK Zadar.
Krajnji cilj Blue_Boost projekta, ukupne prijavljene financijske vrijednosti preko 1,7 milijuna eura, je osnaživanje inovacijskog kapaciteta mikro, malih i srednjih poduzeća iz tradicionalnih sektora povezanih s plavom ekonomijom, poput ribarstva, brodogradnje, marikulture ili turizma, ali i onih brzorastućih tržišnih niša poput zelene brodogradnje plave tehnologije (akvakultura i biotehnologija), robotike, praćenja stanja mora, biosigurnosti i drugih. S obzirom na značaj tradicionalnih gospodarskih djelatnosti povezanih s plavom ekonomijom za Zadarsku županiju, ŽK Zadar je odlučila prijaviti ovaj projekt, koji će između ostalog, omogućiti tvrtkama da steknu, prošire i razmijene svoja znanja i iskustava te povećaju vrijednost vlastitih proizvoda i usluga. Projekt će se u suradnji sa šest partnerskih organizacija iz Italije, Grčke i Albanije. provoditi u trajanju od 22 mjeseca
Detaljne informacije o Adrion programu, seminaru za vodeće partnere, kao i popis odobrenih projekata nalaze se na službenoj web stranci programa http://www.adrioninterreg.eu 


POTICAJI, KREDITI, POTPORE

ESIF KREDITI ZA RAST I RAZVOJ

ESIF Krediti za rast i razvoj su dugoročni investicijski krediti za male i srednje poduzetnike koji posluju duže od dvije godine, te koji planiraju ulaganja u prerađivačkoj industriji, turizmu, kreativnoj industriji i uslugama temeljenim na znanju. Svaki pojedinačni kredit sastoji se 50% iz Fonda sredstava ESIF-a kojima upravlja HBOR, a koja se stavljaju na raspolaganje poslovnim bankama uz kamatnu stopu od 0% te 50% sredstava privatnog doprinosa financijskom instrumentu koja osiguravaju poslovne banke po tržišnim kamatnim stopama. Odabrane banke su Privredna banka Zagreb d.d., Erste & Steiermärkische Bank d.d. i Zagrebačka banka d.d.

Više informacija

Javni poziv za dodjelu potpora malom gospodarstvu za jačanje konkurentnosti i održivog poslovanja za 2017. godinu

Grad Zadar, Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka, objavio je Javni poziv za dodjelu potpora malom gospodarstvu za jačanje konkurentnosti i održivog poslovanja za 2017. godinu. Bespovratne potpore namijenjene su subjektima malog gospodarstva iz proizvodnih i ICT djelatnosti u maksimalnom iznosu od 55.000 kuna godišnje po pojedinom korisniku. Prihvatljive namjene su: uvođenje novih tehnologija u prerađivačkom sektoru, jačanje i poboljšanje uvjeta poslovanja ICT sektora, podrška razvoju i komercijalizaciji inovativnih proizvoda i usluga, podrška izvoznom poslovanju, poticanje projekata u području energetske učinkovitosti i korištenju obnovljivih izvora energije te poticanje poduzetnika početnika. Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka zahtjeve će zaprimati do 8. prosinca 2017. godine, a prednost imaju ranije zaprimljene prijave.

Više informacija


JAVNI POZIV: KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA U PODUZETNIŠTVU

Poziv je namijenjen mikro, malim ili srednjim poduzećima za poticanje ulaganja neophodnih za primjenu (komercijalizaciju) rezultata istraživanja, razvoja i inovacija (do kojih su došli sami MSP–ovi, u suradnji s drugima ili putem transfera znanja i tehnologije) u poslovne aktivnosti i pokretanje proizvodnje na temelju primijenjenih rješenja. Cilj ovog Poziva je podržati projekte usmjerene ka novim proizvodima i uslugama koje imaju pozitivan učinak na poslovne rezultate i rast poduzeća te s tržišnim potencijalom na međunarodnoj razini.

Bespovratna sredstva se dodjeljuju u okviru otvorenog Poziva s rokom dostave projektnih prijava do 31. prosinca 2017. godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava koja iznose 114.000.000,00 kuna.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je 760.000,00 kuna dok je najveći iznos 7.600.000,00 kuna.

Više informacija

HAMAG-BICRO raspisao programe za financijske proizvode "Mikro zajmovi" i "Mali zajmovi"

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, potpisali su 30. lipnja 2016. godine Sporazum o financiranju za provedbu financijskih instrumenata u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.–2020., a temeljem kojeg je za nove financijske proizvode osigurano 25.000.000,00 EUR.

Temeljem navedenog, HAMAG-BICRO raspisao je Program "Mikro" i "Malih zajmova".

Mikro zajmovi dijele se na programe mikro investicijskih zajmova i mikro zajmova za obrtna sredstva. Program je namijenjen mikro i malim poduzetnicima. Cilj Programa je financiranje mikro i malih subjekata malog gospodarstva u svrhu osnivanja obrta i trgovačkih društava, modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja, samozapošljavanja, zadržavanja postojećih i povećanja broja novih radnih mjesta. Namjena je financiranje osnovnih sredstava te financiranje trajnih obrtnih sredstava u programu za obrtna sredstva. Maksimalni iznosi mikro zajmova su do 25.000,00 EUR a najmanji iznos do 1.000,00 EUR. Kamatne stope su u rasponu 0,5% do 1,5% odnosno za programe za obrtna sredstva od 1,5%
do 3,5%, a ista će se određivati sukladno indeksu razvijenosti županije u kojoj se ulaže. Duljina otplate kredita je 5 godina uključujući maksimalni poček od 12 mjeseci, odnosno 3 godine za obrtna sredstva uključujući maksimalni poček od 6 mjeseci. Instrumenti osiguranja su zadužnice uz vlasnika kao jamca platca.

Nadalje, program malih zajmova namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima. Maksimalni iznos zajma je 50.000,00 EUR, a minimalni 25.000,01 EUR. Kamatne stope su u rasponu 0,5% do 1,5% a ista će se određivati prema principu indeksu razvijenosti županije u kojoj se ulaže. Duljina otplate je maksimalno 10 godina uz maksimalni poček 12 mjeseci. Instrumenti osiguranja su zadužnice uz vlasnika kao jamca platca. Ovisno o procjeni rizika HAMAG-BICRO-a mogu se pribaviti i ostali instrumenti osiguranja.

Zahtjevi za zajam se zaprimaju danom objave na službenim mrežnim stranicama Agencije odnosno od 03. listopada 2016. godine. Rok važenja programa je do iskorištenja sredstava a najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

Više informacija

NOVI NATJEČAJI AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU
U Narodnim novinama 55/16 objavljen je Natječaj za provedbu podmjere 8.6. „Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda“ u sklopu provedbe operacija 8.6.1. „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“ te operacije 8.6.2. „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva“.
Intenzitet potpore iznosi 50% prihvatljivih troškova, a zahtjevi za potporu mogu se popunjavati od 15. srpnja u AGRONET-u.
Vište informacija


Trajni otvoreni poziv za aktivnosti i projekte koji proizlaze iz istraživanja i razvoja
Ministarstvo gospodarstva objavilo je trajni otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“, vrijednog 738 mil kn. Cilj ovog programa je pomoći poduzetnicima koji imaju inovativne projekte da ih što brže realiziraju i na taj način svoje inovacije ugrade u nove proizvode ili usluge. Sve potrebne informacije kao i potrebni obrasci mogu se naći na slijedećem linku.


HBOR potpisao Sporazum o suradnji sa EIB-om

S ciljem podržavanja procesa provođenja mjera za povećanje zaposlenosti, rasta i investicija, u okviru Plana ulaganja za Europu HBOR je potpisao Sporazum o suradnji s Europskom investicijskom bankom (EIB).

Cilj Sporazuma je osiguravanje pristupa širokom nizu savjetodavnih usluga Europskog savjetodavnog centra za ulaganja (ESCU) koji svoje usluge pruža na razini EU-a i lokalnoj razini kroz razvojne banke. Cilj centra je biti „jedinstvena kontakt točka” za promotore projekata koji traže savjete u vezi s utvrđivanjem, razvojem i pripremom projekata te njihovim financiranjem. Rad centra zasniva se na stručnom znanju i postojećim savjetodavnim uslugama koje pružaju Europska investicijska banka i Europska komisija u suradnji sa nacionalnim razvojnim bankama i financijskim institucijama, kao i upravljačkim tijelima Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Sporazumom se predviđa da HBOR zajedno s EIB-om i Europskom komisijom sudjeluje u inicijativama za dijeljenje znanja i najboljih praksi u okviru ESCU-ovog opsega djelovanja kako bi uspješno primijenio njegove savjetodavne usluge na lokalnoj razini. Uz to HBOR će približiti usluge ESCU-a potencijalnim korisnicima, pomoći u njihovoj selekciji te pružati podršku na područjima koja nisu obuhvaćena ESCU-ovim središnjim programima savjetovanja.

Svi zainteresirani za savjetodavnu pomoć mogu se prijaviti ovdje

Objavljen vodič o financiranju sektora turizma EU fondovima

Europska komisija objavila je novu verziju vodiča o financiranju projekata u sektoru turizma sredstvima iz fondova Europske unije. U dokumentu se navode mogućnosti financiranja javnog i privatnog sektora sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj te programa Life, Horizon 2020, Erasmus+, Kreativna Europa, COSME i ostalih programa. Ovogodišnja verzija dokumenta sadrži najnovije hiperlinkove, informacije o financijskim instrumentima i primjere nedavno odobrenih projekata. Neki od ključnih odgovora koje donosi dokument su prihvatljivi prijavitelji, prihvatljiva ulaganja te iznosi i stope sufinanciranja. Vodič je dostupan na sljedećoj POVEZNICI


Poduzetnički impuls 2015. - Program poticanja poduzetništva i obrta
Ministar poduzetništva i obrta, Gordan Maras predstavio je program zajedno sa svojim suradnicima te poručio poduzetnicima da se odazovu u što većem broju jer im je na raspolaganju ukupno 4,37 milijardi kuna.

Više informacija na: http://www.minpo.hr/default.aspx?id=4118

1. Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu  otvoren od 9.4.2015. do 31.12.2020.

2. Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP 
otvoren od 9.4.2015. do 31.12.2020.

 

Javni natječaj za poduzetničke kredite iz Programa „Kreditom do uspjeha 2014.“ Mjera 1.- „Kreditom do konkurentnosti“

ZADARSKA ŽUPANIJA u suradnji sa Ministarstvom poduzetništva i obrta i poslovnim bankama raspisuje JAVNI NATJEČAJ za poduzetničke kredite iz Programa „Kreditom do uspjeha 2014. “ Mjera 1. - „Kreditom do konkurentnosti“

1. KORISNICI KREDITA: mogu biti mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva i to: trgovačka društva, d.o.o. i j.d.o.o., obrti te profitne ustanove, koji ulažu na područje Zadarske županije, neovisno o sjedištu, odnosno prebivalištu.

2. NAMJENA KREDITA: Prednost pri dodjeli subvencija imaju ulaganja u proizvodne djelatnosti, projekti od značaja za gospodarski razvoj Županije te projekti kojima se otvaraju nova radna mjesta. Krediti se ne odobravaju za refinanciranje postojećih kredita, odnosno zatvaranje postojećih obveza prema bankama ili drugim kreditnim/financijskim institucijama.

3. IZNOS KREDITNIH SREDSTAVA: najniži iznos 100.000,00 kuna, a najviši iznos 5.000.000,00 kuna

Više infomacija


Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

U ŽK Zadar 11. travnja 2017. predstavljene su nove mjere aktivne politike zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Devet novih mjera, popularno nazvanih Od mjere do karijere, poslodavcima iz Zadarske županije predstavili su Elena Jurić, Vesna Perović i Luka Gržan iz HZZ-a, Područnog ureda Zadar. Kroz ove mjere, različitim financijskim subvencijama i programima obrazovanja i usavršavanja, omogućit će se zapošljavanje novih radnika, dodatna edukacija, očuvanje radnog mjesta ili uključivanje u programe javnih radova.

Više informacija na http://mjere.hr/

 

TRENUTNO OTVORENI NATJEČAJI EU:


POZIV ZA FINANCIJSKE POSREDNIKE ZA MSP INSTRUMENT

Europski Investicijski fond raspisao je javni poziv za odabir financijskih institucija koje će postati financijska posrednička tijela za izdavanja jamstava za financiranje malih i srednjih poduzetnika.

Cilj ovog javnog poziva za iskazivanje interesa je odabir financijskih institucija koje će postati financijska posrednička tijela za izdavanja jamstava za financiranje malih i srednjih poduzetnika.

Ova jamstva dodjeljivati će se u okviru instrumenta InnovFin SME Guarantee Facility. Ovaj poziv nastavlja se na odluku Europske komisije od 10. lipnja 2014 te zajedničkog dogovora Europske komisije, Europske investicijske banke i Europskog investicijskog fonda o nadležnosti EIF-a po pitanju ovog instrumenta. U okviru ovog instrumenta EIF će osigurati jamstva i kontra-jamstva za odabrane financijske posrednike, koristeći kombinaciju Horizon 2020 okvirnog programa Europske Unije za doprinos istraživanju i inovacijama (2014-2020) i EIF-ove vlastite kapacitete vezane uz rizična ulaganja.

Informacije na Internet stranici: 

http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/innovfin-guarantee-facility/index.htm

Rok za prijavu: 31. prosinca 2020.

 

EU natječaji - Prva dva natječaja za poduzetnike namijenjena proizvodnji iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.
Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je 9. travnja 2015. prva dva Poziva na dostavu projektnih prijava iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. namijenjena mikro, malim i srednjim poduzetnicima.

Iz Europskog fonda za regionalni razvoj poduzetnicima će u sklopu dva Poziva biti dodijeljeno ukupno 1,13 milijardi kuna bespovratnih sredstava: 760.000.000 kuna za natječaj „Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu“ odnosno 357.200.000 kuna na natječaju „Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP“.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenih Poziva na dostavu projektnih prijava do 31. prosinca 2020. godine, odnosno do iskorištenja sredstava. Prijave na natječaje kreću od 11. svibnja 2015. godine.

Ukoliko se projekt odnosi na izgradnju proizvodnih kapaciteta i ulaganje u opremu, najniži iznos bespovratnih sredstava koji mu se može dodijeliti je 1.500.000 kuna i ne može prijeći 15.000.000 kuna. Za projekte koji se odnose na ulaganja u proizvodnu tehnologiju bespovratna sredstva koja se mogu dodijeliti za pojedini projekt ne mogu biti niža od 500.000 kuna niti viša od 5.000.000 kuna.

Sve informacije i natječajnu dokumentaciju o ova dva Poziva možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr

 

NOVE USLUGE HGK:       

ONLINE KATALOG HRVATSKIH PROIZVODA

Sektor za industriju i IT osmislio je i izradio online katalog hrvatskih proizvoda koji treba postati alat za povećanje udjela hrvatskih proizvoda u postupcima javne nabave, informirati naručitelje i osvještavati razinu konkurentnosti hrvatskih proizvoda.

Cilj je kataloga pomoći članicama da otklone probleme u sudjelovanju u postupcima javne nabave koja se provodi u RH, s obzirom na činjenicu o nedovoljnoj obaviještenosti naručitelja o postojanju jednako kvalitetnih i cijenom konkurentnih domaćih proizvoda.

Katalog hrvatskih proizvoda nalazi se na Internetskoj adresi:

http://katalog.hgk.hr/Catalog/Search  

BESPLATNO POREZNO SAVJETOVANJE – NOVA USLUGA ZA ČLANICE HGK
Na temelju iskazanih potreba gospodarstvenika, Hrvatska gospodarska komora pokrenula je uslugu poreznog savjetovanja.
Usluga je namijenjena svim članicama Komore, besplatna je i dio je paketa pomoći gospodarstvenicima. Moguće ju je koristiti jednom godišnje i to dodjelom vaučera koji je jednak vrijednosti jednog upita odnosno jednog stručnog mišljenja/očitovanja ovlaštenih poreznih savjetnika sukladno Zakonu o poreznom savjetništvu.
Vaučeri se dodjeljuju prijavom na linku i to po redu zaprimanja. Potrebno je dostaviti i detaljno obrazložiti postavljeno pitanje (ili više njih, ali vezano za određeni problem) za ovlaštene porezne savjetnike uz svu popratnu dokumentaciju potrebnu za razumijevanje upita i izradu stručnog mišljenja. Sukladno navedenom postupku odabira, članici će biti dostavljena obavijest o dodjeli vaučera odnosno mogućnosti korištenja usluge poreznog savjetovanja s naznakom predviđenog datuma izvršenja.
Porezni savjetnici izradit će mišljenje/očitovanje u pisanom obliku koje će HGK dostaviti članici odmah po zaprimanju. Broj vaučera je ograničen i baziran je na mjesečnoj osnovi.
Prijave se otvaraju 1. u mjesecu i zatvaraju ispunjenjem maksimalnog broja prijava za taj mjesec. Ako zainteresirana članica ne ostvari pristup usluzi radi navedenog ograničenja, prijavu je moguće ponoviti idući mjesec ili koristiti usluge stručnjaka za poreze HGK.

HGK - BESPLATNI VAUČERI ZA PROČIŠĆENE TEKSTOVE ZAKONA
Hrvatska gospodarska komora daruje svojim članicama 50.000 vaučera za učitavanje pročišćenih tekstova zakona s weba zakon.hr u obliku e-knjige. Zainteresirani trebaju ispuniti prijavni obrazac na stranici http://web.hgk.hr/zakoni-hr-besplatni-vauceri-za-tvrtke/

PODUZETNIK – IZVOZNIK

Usluga HGK pokrenuta u studenom 2014. uvedena je kao potpora tvrtkama u internacionalizaciji poslovanja i prilagođena je individualnim, konkretnim potrebama i zahtjevima pojedinačnih tvrtki a uključuje identificiranje najznačajnijih inozemnih tržišta te pojedinih grupa proizvoda za svako tržište.

Cilj:

  1. Jačanje proaktivnog pristupa prema članicama u pružanju podrške širenju njihova poslovanja na inozemnim tržištima.
  2. Identifikacija najznačajnijih inozemnih tržišta kao i grupa proizvoda za svako tržište.

U samo dva mjeseca od pokretanja projekta Sektor za međunarodne poslove HGK je na više od 160 hrvatskih tvrtki dostavio prijedlog oko 47.000 potencijalnih inozemnih partnera s njihovim izravnim kontaktnim podacima (cca 300 inozemnih tvrtki prema odgovarajućoj specifikaciji svake pojedine hrvatske tvrtke) te brojne druge informacije.

TENDERI.HGK.HR

Usluga obuhvaća dostavu preglednih, ciljanih i ažurnih obavijesti o otvorenim međunarodnim natječajima javne nabave.

Cilj ove usluge HGK jest olakšati i približiti pristup informacijama o konkretnim poslovnim prilikama na inozemnim tržištima.

Tvrtke se mogu koristiti ovom uslugom jednokratnom registracijom za besplatno korištenje, prema željenim CPV kodovima i odabranim tržištima ili međunarodnim organizacijama.

MOBILNI TIMOVI

Pod sloganom „Komora pred Vašim vratima” - proaktivnim, izravnim i osobnim pristupom HGK želi pružiti pomoć članicama u poslovanju organiziranjem obilazaka stručnih timova odabranih tvrtki prema određenim kriterijima u svim županijama RH.

Cilj ove usluge je kvalitativno unaprjeđenje sustava praćenja potreba članica i pravodobno reagiranje na njihove potrebe ili zahtjeve te stvaranje paketa individualiziranih usluga za članice s najvećim učinkom. Projekt obuhvaća tvrtke s područja svih županija prema unaprijed definiranoj dinamici. Više informacija o ovim uslugama možete pronaći na internetskim stranicama HGK (www.hgk.hr).

 

REGISTRI I IMENICI HGK

Na web stranici Hrvatske gospodarske komore, moguće je pretraživanje nekoliko registara podataka kao i uvrštavanje u pojedine baze.

Baza poslovne i tehnološke suradnje

Registar poslovnih subjekata

Registar posrednika i imenik agenata u prometu nekretnina

Registar hrvatskih izvoznika

Burza otpada

Burza robe i usluga  

Kontakti

  • Županijska komora Zadar Adresa: Špire Brusine 16 23000 Zadar Email: hgkzd@hgk.hr Tel: +385 23 211 747 Tel 1: +385 23 212 930 Fax: +385 23 213 923 predsjednik: Dario Jurin direktor: Denis Ikić
  • Županijska komora Zadar Tel: +385 23 211 747 Email: hgkzd@hgk.hr