Nove mogućnosti za svinjogojce Vukovarsko-srijemske županije Pregled gospodarstva Vukovarsko-srijemske županije 2016. Održana 11. sjednica Gospodarskog vijeća ŽK Vukovar U Vinkovcima održana šesta regionalna konferencija gospodarstvenika Sinergija kao ključ oporavka

Nove mogućnosti za svinjogojce Vukovarsko-srijemske županije

Pregled gospodarstva Vukovarsko-srijemske županije 2016.

Održana 11. sjednica Gospodarskog vijeća ŽK Vukovar

U Vinkovcima održana šesta regionalna konferencija gospodarstvenika Sinergija kao ključ oporavka

Vijesti

Projekti i akcije

Akcija Kupujmo hrvatsko u Vinkovcima

U Vinkovcima održan šesti Turistički forum kontinentalnog turizma

12. Međunarodni gospodarsko-znanstveni Skup o akvakulturi

Turistički forum kontinentalnog turizma