Turistički forum kontinentalnog turizma

HGK ŽK Vukovar, Vukovarsko-srijemska županija, Grad Vinkovci, Turistička zajednica VSŽ i Grada Vinkovaca organizatori su 6. Turističkog foruma kontinentalnog turizma s temom: “Turizam događanja“ koji će se održati 14.-15. rujna u okviru Vinkovačkih jeseni u Vinkovcima. Forum će bit posvećen razmjeni iskustava u organiziranju turističkih manifestacija uz predstavljanje primjera dobre prakse.

Program i prijavnica nalaze se u pratećim dokumentima.

Kontakti

  • Županijska komora Vukovar Adresa: Zmajeva 1 32000 Vukovar Email: hgkvu@hgk.hr Tel: +385 32 441 155 Tel 1: +358 32 441 157 Fax: +385 32 441 463 predsjednica: Vinka Ivanković direktor: Ivan Marijanović
  • Barbara Didović Stručni referent Tel: +385 32 441 155 Email: bdidovic@hgk.hr