Nove mogućnosti za svinjogojce Vukovarsko-srijemske županije Pregled gospodarstva Vukovarsko-srijemske županije 2016. Održana 11. sjednica Gospodarskog vijeća ŽK Vukovar U Vinkovcima održana šesta regionalna konferencija gospodarstvenika Sinergija kao ključ oporavka

Nove mogućnosti za svinjogojce Vukovarsko-srijemske županije

Pregled gospodarstva Vukovarsko-srijemske županije 2016.

Održana 11. sjednica Gospodarskog vijeća ŽK Vukovar

U Vinkovcima održana šesta regionalna konferencija gospodarstvenika Sinergija kao ključ oporavka

Propisi po gospodarskim djelatnostima

Financijske djelatnosti i osiguranje

Stručne, znanstvene, tehničke i ostale djelatnosti

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Prerađivačka industrija

Proizvodnja prehrambenih i duhanskih proizvoda

Proizvodnja tekstila, kože i odjeće

Proizvodnja proizvoda od drva i papira

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja metala i metalnih proizvoda

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Projekti i akcije

Akcija Kupujmo hrvatsko u Vinkovcima

U Vinkovcima održan šesti Turistički forum kontinentalnog turizma

12. Međunarodni gospodarsko-znanstveni Skup o akvakulturi

Turistički forum kontinentalnog turizma