Nove mogućnosti za svinjogojce Vukovarsko-srijemske županije

Vrijeme održavanja: 17.08.2017.   /   Rok prijave: 16.08.2017.

Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Vukovar, u suradnji s Upravnim odjelom za poljoprivredu i infrastrukturu Vukovarsko-srijemske županije i  Udrugom svinjogojaca Vukovarsko-srijemske županije organizirala je sastanak predstavnika tvrtke Vajda iz grupacije Pivac sa svinjogojcima s područja Vukovarsko-srijemske županije koji je održan u 17. kolovoza.

Sastanak je održan u ŽK Vukovar, a tema je bila modeli suradnje - kooperacije uzgajivača svinja s tvrtkom Vajda odnosno s koncernom Pivac. Na sastanku su sudjelovali Stanko Kovačević, predstavnik koncerna Pivac – Voditelj kooperacije svinja Slavonija u tvrtki Mesna industrija Vajda d. d. Čakovec, Andrija Matić, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu i infrastrukturu Vukovarsko-srijemske županije, Doboromir Čović, predsjednik Udruge svinjogojaca Vukovarsko-srijemske županije, Josip Stojanović, direktor Svinjogojskog klastera Slavonije d. o. o., te još osam uzgajivača svinja s područja Županije, direktor HGK Županijske komore Vukovar Ivan Marijanović, te Jugoslav Holik, viši stručni suradnik u HGK.

svinjogojci 2.jpg

Stanko Kovačević je predstavio plan koncerna Pivac koji želi realizirati godišnju proizvodnju 200.000 tovljenika težine 120 kilograma na području Republike Hrvatske te je izvijestio da je do sada je ugovorena trećina tih količina. Predstavio je i model konkretne suradnje po kojem je u ovom trenutku moguće ugovoriti proizvodnju. Tvrtka Vajda, odnosno koncern Pivac svojim kooperantima osigurava prasce i hranu za kompletni tov koji prosječno traje nešto više od 100 dana, te im plaća ugovorenu fiksnu cijenu po kilogramu prirasta, koja je u ovom trenutku 1,05 kuna po kilogramu.

svinjogojci 3.jpg

Na sastanku je zaključeno kako će u sljedećem razdoblju Kovačević posjetiti sve uzgajivače koji su iskazali interes za suradnju, te utvrditi kojim kapacitetima raspolažu i ponuditi im konkretne uvijete suradnje. Također je dogovoreno da će Svinjogojski klaster Slavonije u sljedećem razdoblju  pokušati pronaći model da se pojedine farme s područja Vukovarsko-srijemske županije, a koje su trenutno van funkcije, aktiviraju s obzirom da im je do sada nedostatak stabilnog tržišta bio ključna prepreka za isto (dogovoren je sastanak predstavnika klastera i HBOR-a). Na sastanku je uočeno kako je jedna od ključni prepreka za uključivanje većeg broja proizvođača u ovaj model suradnje mali kapaciteti kojima proizvođači raspolažu.

Kontakti

  • Županijska komora Vukovar Adresa: Zmajeva 1 32000 Vukovar Email: hgkvu@hgk.hr Tel: +385 32 441 155 Tel 1: +358 32 441 157 Fax: +385 32 441 463 predsjednica: Vinka Ivanković direktor: Ivan Marijanović
  • Ivan Marijanović Direktor Tel: +385 32 441 155 Email: imarijanovic@hgk.hr
  • Barbara Didović Stručni referent Tel: +385 32 441 155 Email: bdidovic@hgk.hr