/turisticki-cvijet-kvaliteta-za-hrvatsku/prijava-obiteljski-turizam-turisticki-cvijet-2017 Seminar Nabavom do konkurentnosti u sedam koraka Radionica Pokreni digitalnu transformaciju svojeg poslovanja ŽK Varaždin sudjelovala na transnacionalnom seminaru u sklopu projekta Internacionalizacija – Strateške vještine kompeticije na međunarodnim tržištima (Treviso, Italija)

Pozivamo obiteljski turizam na natjecanje u izvrsnosti Turistički cvijet – Kvaliteta za Hrvatsku 201...

Seminar Nabavom do konkurentnosti u sedam koraka

Radionica Pokreni digitalnu transformaciju svojeg poslovanja

ŽK Varaždin sudjelovala na transnacionalnom seminaru u sklopu projekta Internacionalizacija – Strate...

Propisi po gospodarskim djelatnostima

Financijske djelatnosti i osiguranje

Stručne, znanstvene, tehničke i ostale djelatnosti

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Prerađivačka industrija

Proizvodnja prehrambenih i duhanskih proizvoda

Proizvodnja tekstila, kože i odjeće

Proizvodnja proizvoda od drva i papira

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja metala i metalnih proizvoda

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Projekti i akcije

Erasmus+: T4 - Novi oblik treninga za prijenos tehnologije malim i sre...

GREENOMED: Mediteranska transregionalna suradnja za zelene proizvodne...

Learning by Doing – projekt za potporu podunavskim zemljama u moderniz...

Zeleno želimo – Povezivanje zelene turističke ponude zaleđa s registri...

DUO PACK - Praktičan pristup stvarnom znanju