Besplatne animacijske radionice za poduzetnike u turizmu  Seminar Izdavanje dokaza o podrijetlu robe, CETA ugovor o slobodnoj trgovini i troškovi koji se uključuju u carinsku vrijednost robe  U ŽK Varaždin održana besplatna edukaciju o digitalnim alatima Anketa o potrebama gospodarstva za školovanjem kadrova

Besplatne animacijske radionice za poduzetnike u turizmu

Seminar Izdavanje dokaza o podrijetlu robe, CETA ugovor o slobodnoj trgovini i troškovi koji se uklj...

U ŽK Varaždin održana besplatna edukaciju o digitalnim alatima

Anketa o potrebama gospodarstva za školovanjem kadrova

Propisi po gospodarskim djelatnostima

Financijske djelatnosti i osiguranje

Stručne, znanstvene, tehničke i ostale djelatnosti

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Prerađivačka industrija

Proizvodnja prehrambenih i duhanskih proizvoda

Proizvodnja tekstila, kože i odjeće

Proizvodnja proizvoda od drva i papira

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja metala i metalnih proizvoda

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Projekti i akcije

Erasmus+: T4 - Novi oblik treninga za prijenos tehnologije malim i sre...

GREENOMED: Mediteranska transregionalna suradnja za zelene proizvodne...

Learning by Doing – projekt za potporu podunavskim zemljama u moderniz...

Internacionalizacija – Strateške vještine natjecanja na međunarodnim t...

EN-EFF – New concept training for energy efficiency

Zeleno želimo – Povezivanje zelene turističke ponude zaleđa s registri...

DUO PACK - Praktičan pristup stvarnom znanju