Learning by Doing - BLOG

Blog-LbD

slika LbD.PNG

Learning by Doing

Jačanje kapaciteta i dionika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u zemljama Podunavlja za učinkovitu modernizaciju sustava strukovnog obrazovanja

Učenje na radnome mjestu budućnost strukovnog obrazovanja

Dana 31. listopada 2017. u ŽK Varaždin održana je radionica pod nazivom „Srednje strukovno obrazovanje – hrvatski optimalni model” s ciljem razvijanja zajedničke vizije praktičnog dijela obrazovanja i naglaskom na njegovo usmjeravanje praktičnoj nastavi u realnim uvjetima rada, odnosno u poduzećima.

Na radionici su prisustvovali predstavnici MINGO-a, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, srednjih strukovnih škola, Sveučilišta Sjever, HOK OK Varaždinske županije te predstavnici tvrtki.

Radionica je održana u okviru projektnog radnog paketa 4. Capacity building, aktivnost 4.1. Vision setting, a okupila je relevantne dionike strukovnog obrazovanja koji će, na osnovi prethodno identificiranih izazova te primjenom dosadašnjih iskustava, definirati ključne sastavnice / viziju učinkovitoga hrvatskog sustava učenja na radnome mjestu, odnosno u poduzećima, stavljajući u fokus učenika, učenje temeljeno na radu te potrebe tržišta rada.

Aktivnost se provodi u okviru projekta "Learning by doing", s ciljem poboljšanja kapaciteta svih relevantnih dionika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kroz jačanje regionalnih, nacionalnih i transnacionalnih partnerstva olakšavajući prijelaz postojećih sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u sustave koji su više usmjereni na praktičnu obuku s praksom obavljanom u poduzećima.

Više o projektu Learning by doing na: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/learning-by-doing

Sudionici.PNG

 

 

Contacts

  • Županijska komora Varaždin Adresa: Petra Preradovića 17 42000 Varaždin Email: hgkvz@hgk.hr Tel: +385 42 405 405 Fax: +385 42 405 401 predsjednik: Dragutin Gložinić direktorica: Snježana Marciuš
  • Božica Šantek Senior Expert Associate Tel: +385 42 405 460 Email: bsantek@hgk.hr