ŽK Varaždin: Održan stručni skup Zapošljavanje i rad osoba s invaliditetom – prilika, a ne namet  Neumski koridor - novosti u kretanju domaćih roba od 23. svibnja U ŽK Varaždin predstavljen Sajam franšiza FEC ŽK Varaždin organizirala seminar NATO i gospodarstvo - prilika za domaće gospodarstvo

ŽK Varaždin: Održan stručni skup Zapošljavanje i rad osoba s invaliditetom – prilika, a ne namet

Neumski koridor - novosti u kretanju domaćih roba od 23. svibnja

U ŽK Varaždin predstavljen Sajam franšiza FEC

ŽK Varaždin organizirala seminar NATO i gospodarstvo - prilika za domaće gospodarstvo

Događanja koja slijede

Edukacija

ŽK Varaždin: Održan stručni skup Zapošljavanje i r...

Sastanak

U ŽK Varaždin predstavljen Sajam franšiza FEC

Sastanak

ŽK Varaždin organizirala seminar NATO i gospodarst...

Sastanak

U ŽK Varaždin održana radionica Računovodstveni pr...

Edukacija

U ŽK Varaždin srednjoškolcima održano predavanje F...

Sastanak

Održana radionica o primjeni Zakona o osiguranju p...

Sastanak

ŽK Varaždin: Sastanak Poslovno-znanstvenoga kluba...

Sastanak

Sastanak Poslovno-znanstvenoga kluba i predavanje...

Sastanak

U ŽK Varaždin održano savjetovanje za poljoprivred...

Projekti i akcije

Erasmus+: T4 - Novi oblik treninga za prijenos tehnologije malim i sre...

GREENOMED: Mediteranska transregionalna suradnja za zelene proizvodne...

Learning by Doing – projekt za potporu podunavskim zemljama u moderniz...

Varaždinski izvozni proizvodi

Županijska komora Varaždin

  • Adresa:
  • Petra Preradovića 17
  • 42000 Varaždin
  • Email: hgkvz@hgk.hr
  • Tel: +385 42 405 405
  • Fax: +385 42 405 401
  • predsjednik: Dragutin Gložinić
  • direktorica: Snježana Marciuš