/turisticki-cvijet-kvaliteta-za-hrvatsku/prijava-obiteljski-turizam-turisticki-cvijet-2017 Seminar „Poslovni plan u praksi“ Seminar Carinske odluke u okviru Carinskog zakonika Unije Poslovni uzlet Splitsko-dalmatinske županije

Pozivamo obiteljski turizam na natjecanje u izvrsnosti Turistički cvijet – Kvaliteta za Hrvatsku 201...

Seminar „Poslovni plan u praksi“

Seminar Carinske odluke u okviru Carinskog zakonika Unije

Poslovni uzlet Splitsko-dalmatinske županije

Strukovne skupine po gospodarskim djelatnostima

Djelatnosti su grupirane prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, prilagođenoj djelatnostima koje pokriva rad HGK

Stručne, znanstvene, tehničke i ostale djelatnosti

Arhitektura i inženjerstvo te tehničko ispitivanje

Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem

Projekti i akcije

Projekt razvoja poduzetništva žena pomoću intelektualnoga kapitala

Poduzetnički inkubator za poduzetnice početnice

Posjete tvrtkama HGK ŽK Split

Forum jadransko-jonskih gospodarskih komora

ŽK Split i Sveučilišni odjel za stručne studije uručili nagrade najbol...

ŽK Split – partnerska institucija Ekonomskog fakulteta

Bilten HGK ŽK Split

ŽK Split: Javni poziv na sudjelovanje u projektima WebStart i PlanStar...