Sjednica Gospodarskog vijeća Županijske komore Slavonski Brod Seminar o novostima u pravu na pristup informacijama i zaštiti osobnih podataka Održana radionica Pokreni digitalnu transformaciju svojeg poslovanja Radionica o naknadama u sustavu gospodarenja posebnim kategorijama otpada održana u ŽK Slavonski Brod

Sjednica Gospodarskog vijeća Županijske komore Slavonski Brod

Seminar o novostima u pravu na pristup informacijama i zaštiti osobnih podataka

Održana radionica Pokreni digitalnu transformaciju svojeg poslovanja

Radionica o naknadama u sustavu gospodarenja posebnim kategorijama otpada održana u ŽK Slavonski Bro...

Vijesti

Projekti i akcije

ERUSRS – Regionalna suradnja komora u slivu rijeke Save