33. Infodan HBOR-a u ŽK Slavonski Brod 20. Poljoprivredno-poduzetničke ideje "Nova Gradiška 2018." Seminar Pripreme za sastavljanje GFI-a, obračun poreza na dobit za 2017. i aktualnosti u svezi PDV-a i poreza na dohodak Sjednica Gospodarskog vijeća Županijske komore Slavonski Brod

33. Infodan HBOR-a u ŽK Slavonski Brod

20. Poljoprivredno-poduzetničke ideje "Nova Gradiška 2018."

Seminar Pripreme za sastavljanje GFI-a, obračun poreza na dobit za 2017. i aktualnosti u svezi PDV-a...

Sjednica Gospodarskog vijeća Županijske komore Slavonski Brod

Strukovne skupine po gospodarskim djelatnostima

Djelatnosti su grupirane prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, prilagođenoj djelatnostima koje pokriva rad HGK

Projekti i akcije

ERUSRS – Regionalna suradnja komora u slivu rijeke Save