/turisticki-cvijet-kvaliteta-za-hrvatsku/prijava-obiteljski-turizam-turisticki-cvijet-2017 Poziv na registraciju članova Udruženja poljoprivrede ŽK Slavonski Brod poziva zainteresirane za sudjelovanje na 22. Katarinskom sajmu Predavanje ministra Zdravka Marića Fiskalna politika i gospodarstvo

Pozivamo obiteljski turizam na natjecanje u izvrsnosti Turistički cvijet – Kvaliteta za Hrvatsku 201...

Poziv na registraciju članova Udruženja poljoprivrede

ŽK Slavonski Brod poziva zainteresirane za sudjelovanje na 22. Katarinskom sajmu

Predavanje ministra Zdravka Marića Fiskalna politika i gospodarstvo

Strukovne skupine po gospodarskim djelatnostima

Djelatnosti su grupirane prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, prilagođenoj djelatnostima koje pokriva rad HGK

Projekti i akcije

ERUSRS – Regionalna suradnja komora u slivu rijeke Save