Seminar Pripreme za sastavljanje GFI-a, obračun poreza na dobit za 2017. i aktualnosti u svezi PDV-a i poreza na dohodak Sjednica Gospodarskog vijeća Županijske komore Slavonski Brod Seminar o novostima u pravu na pristup informacijama i zaštiti osobnih podataka Održana radionica Pokreni digitalnu transformaciju svojeg poslovanja

Seminar Pripreme za sastavljanje GFI-a, obračun poreza na dobit za 2017. i aktualnosti u svezi PDV-a...

Sjednica Gospodarskog vijeća Županijske komore Slavonski Brod

Seminar o novostima u pravu na pristup informacijama i zaštiti osobnih podataka

Održana radionica Pokreni digitalnu transformaciju svojeg poslovanja

Propisi po gospodarskim djelatnostima

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Zaštita okoliša i gospodarenje vodama

Komunalno gospodarstvo

Financijske djelatnosti i osiguranje

Stručne, znanstvene, tehničke i ostale djelatnosti

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Projekti i akcije

ERUSRS – Regionalna suradnja komora u slivu rijeke Save