Gospodarski profil Brodsko-posavske županije

HGK
 • BDP per capita € (2014.) 5.661
 • Stanovništvo (2011.) 158.559
 • Ukupno zaposleni (31.12.2016.) 35.802
 • Ukupno zaposleni u tvrtkama (31.12.2015.) 14.416
 • Stopa nezaposlenosti (31.03.2017.) 21,05 %
 • Robni izvoz u 000 EUR (2016.) 251.771 EUR 
 • Robni uvoz u 000 EUR (2016.) 178.316 EUR

U Brodsko-posavskoj županiji u 2015.g. aktivno je bilo 1.627  tvrtki  sa 14.416 zaposlenih.

 Struktura gospodarstva Brodsko posavske županije mjerena udjelom u ukupnom prihodu:

 • prerađivačka industrija 46,92 %
 • trgovina 15,83%
 • građevinarstvo 12,66%
 • poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 8,88%
 • stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 5,33%
 • opskrba električnom energijom, parom i klimatizacija 2,86%
 • prijevoz i skladištenje 1,58%
 • ostale djelatnosti 5,94%.

Prema dobiti nakon oporezivanja udio po djelatnostima u Brodsko posavskoj županiji je:

 • prerađivačka industrija 48,82%
 • trgovina 10,95%
 • građevinarstvo 10,95%
 • rudarstvo i vađenje 7,93%
 • poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 5,74%
 • stručne znanstvene i tehničke djelatnosti 5,94%
 • opskrba vodom i uklanjanje otpadnih voda 2,46%
 • prijevoz i skladištenje  1,56%
 • ostale djelatnosti 5,65% .

Contacts

 • Županijska komora Slavonski Brod Adresa: Matije Mesića 9 35000 Slavonski Brod Email: hgksb@hgk.hr Tel: +385 35 448 583 Fax: +385 35 448 591 predsjednik: Drago Čugura direktor: Krešimir Rudec
 • Županijska komora Slavonski Brod Tel: +385 35 448 583 Email: hgksb@hgk.hr