Projekt „Razvojem partnerstva do smanjenja nezaposlenosti“

HGK ŽK Sisak
Opći cilj projekta bio je pridonijeti povećanju zaposlenosti u Sisačko-moslavačkoj županiji putem poboljšanja kapaciteta i učinkovitosti LPZ SMŽ kako bi se izgradilo efikasno i organizirano partnerstvo, kompetentno za razvoj lokalnih inicijativa koje će ostvariti pozitivne učinke u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Nakon uspješno provedenog projekta „P4P – Partnerstvo za razvoj“ od strane Razvojne agencije Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o., daljnje jačanje kapaciteta Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Sisačko-moslavačke županije (LPZ SMŽ) nastavljeno je provedbom projekta „Razvojem partnerstva do smanjenja nezaposlenosti“ koji je provođen od 26. veljače 2015. do 25. veljače 2016. godine.

Nositelj projekta bio je Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Sisak, koji je projekt prijavio na natječaj „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza II“, u okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. Partner u projektu bila je Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o., a suradnik u projektu je, među ostalima, bila i HGK Županijska komora Sisak, član LPZ-a SMŽ. LPZ SMŽ trenutno broji 25 članova.

Opći cilj projekta bio je pridonijeti povećanju zaposlenosti u Sisačko-moslavačkoj županiji putem poboljšanja kapaciteta i učinkovitosti LPZ SMŽ kako bi se izgradilo efikasno i organizirano partnerstvo, kompetentno za razvoj lokalnih inicijativa koje će ostvariti pozitivne učinke u Sisačko-moslavačkoj županiji. Kapaciteti i učinkovitost LPZ SMŽ ojačali su kroz provedbu tri komponente aktivnosti: 1. operativno planiranje i unaprjeđenje internih procedura, 2. edukacija članova LPZ SMŽ za razvoj i upravljanje EU projektima, praćenje i evaluaciju te komponenta 3. promotivne aktivnosti i uspostava Info točke, koja je dostupna javnosti te pružanje relevantne informacije o LPZ SMŽ i razvojnim inicijativama u skladu s potrebama u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Projekt se provodio na području Sisačko-moslavačke županije u trajanju od 12 mjeseci, od 26. veljače 2015. do 25. veljače 2016. godine. Ukupna vrijednost projekta bila je 26.486,13 €, a sufinanciranje iz Europskog socijalnog fonda iznosilo je 23.925,81 €, odnosno 90,33% ukupne vrijednosti projekta.

Nakon završetka projekta pristupilo se izradi Izvješća o provedbi Strategije za razvoj ljudskih potencijala za 2015. godinu koje je u završnoj fazi. Članovi Tijela za praćenje provedbe Strategije za razvoj ljudskih potencijala su tijekom zadnjih nekoliko mjeseci prikupljali podatke od članova Lokalnog partnerstva kojeće objediniti u Izvješću te prezentirati javnosti.

Kontakti

  • Županijska komora Sisak Adresa: Kranjčevićeva 16 44000 Sisak Email: hgksk@hgk.hr Tel: +385 44 522 583 Fax: +385 44 521 531 predsjednik: Boris Mesarić direktorica: Brankica Grd
  • Senada Prpić viša stručna suradnica Tel: +385 44 524 114 Email: sprpic@hgk.hr