Strukovna skupina agencija za poslovanje nekretninama

Strukovna skupina agencija za poslovanje nekretninama Šibensko-kninske županije, pri ŽK Šibenik, djeluje od 18. prosinca 2007. godine kada je održana Osnivačka sjednica.

Predsjednica Strukovne skupine je gđa Divna Bulat, Domus nekretnine d.o.o., a zamjenica je gđa Jasminka Fišer Gavranović, Alfa nekretnine.

Članice Strukovne skupine su članice Komore, ali i obrtnici s područja Šibensko-kninske županije, koje kao osnovnu djelatnost obavljaju djelatnosti iz odjeljka L 68 Nacionalne klasifikacije djelatnosti – Poslovanje nekretninama, odnosno bave se jednom od sljedećih djelatnosti:

•    Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina
•    iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)
•    agencije za poslovanje nekretninama
•    upravljanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora

Osnovni cilj Strukovne skupine agencija za poslovanje nekretninama je zastupanje, usklađivanje i zaštita zajedničkih interesa članica, odnosno razmatranje pitanja i rješavanje problematike u djelatnosti poslovanja nekretninama.


Način rada i poslovanja Strukovne skupine agencija za poslovanje nekretninama uređen je Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina NN 107/2007, odnosno Poslovnikom o radu Strukovne skupine agencija za poslovanje nekretninama.

Temeljem Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07) , Hrvatska gospodarska komora vodi Registar posrednika u prometu nekretnina i Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina  na temelju rješenja koje je izdalo Ministarstvo gospodarstva o ispunjavanju uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina.
Stoga, agencija koja nije upisana u Registar posrednika i koja nema agenta  s položenim stručnim ispitom  za posredovanje u prometu nekretninama nema pravo obavljanja poslovanja u prometu nekretninama.

Financijski rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnostima poslovanja nekretninama Šibensko-kninske županije

Contacts

  • Županijska komora Šibenik Adresa: fra Jerolima Milete 31 22000 Šibenik Email: hgksi@hgk.hr Tel: +385 22 311600 Fax: +385 22 311610 predsjednik: Ivan Soža direktorica: Magda Lakoš-Mioč
  • Neda Bralić Junior Expert Associate Tel: +385 22 311623 Email: nbralic@hgk.hr
  • Županijska komora Šibenik Šibenik County Chamber Tel: +385 22 311600 Email: hgksi@hgk.hr