Strukovna grupacija pružatelja usluga smještaja na plovilima – charter Šibensko-kninske županije pri ŽK Šibenik

Charter tvrtke na području Šibensko – kninske županije inicirale su osnivanje Strukovne grupacije pružatelja usluga smještaja na plovilima.

Strukovna skupina iznajmitelja plovila Šibensko – kninske županije konstituirana je 21. ožujka 2005.godine.

Glavne smjernice rada i aktivnosti Strukovne skupine su:

 • prijedlozi za izmjene i dopune zakonske regulative koja uređuje rad charter tvrtki
 • prikupljanje i obrada statističkih podataka o charter tvrtkama u  Šibensko – kninskoj županiji  (broj koncesijskih odobrenja, broj charter     licenci, broj charter tvrtki, i dr.)
 • ažuriranje baze podataka članica Skupine 
 • aktivno sudjelovanje u radu Grupacije iznajmitelja plovila Hrvatske
 • nastup članica na sajmovima u inozemstvu u organizaciji HGK i HTZ
 • izrada kataloga charter tvrtki

Vodstvo Grupacije pružatelja usluga smještaja na plovilima – charter:

 1. Predsjednik: Paško Klisović, Nautički centar Pina i Mare d.o.o.

 2. Zamjenici:
 • Sanja Burtina, Marina &Yachting Development d.o.o.
 • Živko Šikić, Charter Marina Hramina d.o.o.
 • Petar Jelušić; Veslo d.o.o.

Contacts

 • Županijska komora Šibenik Adresa: fra Jerolima Milete 31 22000 Šibenik Email: hgksi@hgk.hr Tel: +385 22 311600 Fax: +385 22 311610 predsjednik: Ivan Soža direktorica: Magda Lakoš-Mioč
 • Ines Ljubica Group Secretary Tel: +385 22 311608 Email: iljubica@hgk.hr