Odsjek za trgovinu

U gospodarstvu Šibensko-kninske županije, djelatnost trgovine na veliko i malo zauzima vodeće mjesto prema broju registriranih trgovačkih društava.

Dakle, prema godišnjem financijskom izvještaju za 2015. godinu, trgovina na veliko i malo, sa 457 poduzetnika, sudjelovala je sa 23,1% u ukupnom broju gospodarskih subjekata Šibensko-kninske županije.
Navedeni broj poduzetnika u trgovini u 2015. godini, prema GFI, ostvarili su 23,1% od ukupnih prihoda u gospodarstvu Županije i zapošljavali su 1.748 djelatnika što je 16,0% od ukupnog broja zaposlenih u gospodarstvu Šibensko-kninske županije.

Ostvareni rashodi poduzetnika u djelatnosti trgovine u 2015. godini zauzimaju udio od 22,4% od ukupno ostvarenih rashoda poduzetnika u Županiji.

U djelatnosti trgovine u 2015. godini, poduzetnici su ostvarili 35.404.920 kn dobiti razdoblja, što je 13,2% od ukupno ostvarene dobiti razdoblja u gospodarstvu Županije, a u odnosu na prethodnu, 2014. godinu dobit se povećala za 20,8%.

U 2015. godini, poduzetnici iz djelatnosti trgovine na veliko i malo sudjelovali su sa 2,6% u ukupno ostvarenim investicijama u dugotrajnu imovinu u gospodarstvu Županije, sa vrijednosti od 10.607.043 kn, što je u odnosu na prethodnu, 2014. godinu više za 7,7%.

Najznačajnija trgovačka poduzeća u Šibensko-kninskoj županiji su: Djelo d. o .o. – kao najveći domaći trgovački lanac, Jolly-JBS d. o. o., Jolly Autoline d. o. o., Stil Oprema d. o .o., Adriatik d. o. o., Jako Sport d. o. o., Cib Trade d. o. o., Tica Šibenik d. o. o., Iljadica Rapo d. o. o., te ostala mnogobrojna manja poduzeća koja svojom ponudom roba i usluga nastoje zadovoljiti sve veće zahtjeve tržišta.

Osim Djela d.o.o. trgovačku ponudu Šibensko-kninske županije upotpunjuju slijedeći veći domaći i strani trgovački lanci i to: Plodine d. d., Merkur d. o. o., Lidl d. o. o., Tommy d. o. o., Konzum d. d., JYSK, Supernova Šibenik d. o. o., Spar Hrvatska d. o. o., Kaufland, Billa d. o. o., trgovački centar Dalmare d. o. o., Dalmostan d. o. o., Građa d. d. , trgovački centar City life – Lifestyle Gallery, Era Commerce d. o. o. te trgovački centar Plodine.

Financijski rezultati poslovanja poduzetnika u djelatnostima trgovine na veliko i malo Šibensko-kninske županije u 2015. godini

Contacts

  • Županijska komora Šibenik Adresa: fra Jerolima Milete 31 22000 Šibenik Email: hgksi@hgk.hr Tel: +385 22 311600 Fax: +385 22 311610 predsjednik: Ivan Soža direktorica: Magda Lakoš-Mioč
  • Neda Bralić Junior Expert Associate Tel: +385 22 311623 Email: nbralic@hgk.hr
  • Županijska komora Šibenik Šibenik County Chamber Tel: +385 22 311600 Email: hgksi@hgk.hr