Gospodarski profil Šibensko-kninske županije

Šibensko-kninska županija smještena je između Zadarske županije na sjeverozapadu i Splitsko-dalmatinske na jugoistoku. Na sjeveroistoku je državna granica s Bosnom i Hercegovinom, a na jugozapadu je prema Republici Italiji državna granica na moru.

Šibensko-kninska županija prostire se na prostoru s različitim prirodnim značajkama: kontinentalnom i zagorskom, te obalnom i otočnom području. Kontinentalno je područje dio Dalmatinske zagore, reljefno i pejzažno heterogen prostor na kojem se izmjenjuju kraške depresije (polja, uvale, doci), vapnenačke zaravni oko polja i planinski vijenci.

Tu su i dva nacionalna parka: Krka i Kornati, te planine Dinara i Svilaja. Obalno i otočno područje odlikuje izuzetna razvedenost s brojnim otocima, otočićima, hridima, a posebnu vrijednost predstavljaju Kornati kao “najgušća” otočna skupina europskog Sredozemlja.

Značajan je i položaj unutar prometno gospodarskog sustava Jadrana i to u segmentima cestovnog, željezničkog i pomorskog prometa. Šibensko-kninska županija zauzima središnje mjesto i važna je za dužobalno cestovno povezivanje (Auto put Zagreb-Ravča, Jadranska autocesta, veza na jadransko-jonski prometni koridor) i pomorski promet (dužobalni jadranski pravac) kao i poprečne prometne pravace (cestovni i željeznički promet prema unutrašnjosti).

Šibensko-kninska županija prostire se na kopnenom prostoru površine 2.993,73 km2 ili 5,3% teritorija Hrvatske i na morskom prostoru površine 2.676,06 km2 ili 8,6% obalnog mora Hrvatske odnosno ukupna površina Županije (kopneni i morski dio) iznosi 5.669,79 km2, od čega 52,8% otpada na kopneni dio, a 47,2% na morski dio.

Šibensko-kninska županija obuhvaća 5 gradova (Šibenik, Skradin, Vodice, Drniš i Knin) i 15 općina (Pirovac, Primošten, Rogoznica, Tisno,Tribunj, Bilice, Murter, Promina, Ružić, Unešić, Biskupija, Civljane, Ervenik, Kijevo i Kistanje), a sjedište Županije je Grad Šibenik. Na prostoru županije živi 109.320 stanovnika (oko 2,5% stanovništva Hrvatske – popis iz 2011.) Prosječna gustoća naseljenosti je 37stanovnika/km².

Razvoj gospodarstva Šibensko-kninske županije usmjereno je na djelatnosti trgovine, turizma i građevinarstva te na djelatnosti prerađivačke industrije kao najznačajnije gospodarske grane iz koje šibenskom gospodarstvu značajan doprinos daje djelatnost proizvodnje metala.

Prema podacima FINE, u 2015. godini, na području Županije obvezu predaje godišnjeg financijskog izvještaja  izvršila su 1.977 poduzeća, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 2,8%.  Od navedenog broja tvrtki, najviše ih je iz trgovine, turizma, građevinarstva te prerađivačke industrije.  U gospodarstvu Županije prosječno je bilo zaposleno 10.951 djelatnika, što je za 2,4% više u odnosu na prethodnu, 2014. godinu.

U 2015. godini poduzetnici su ostvarili 5.084.060.298kn prihoda, što je manje za 11,8% u odnosu na 2014. godinu. Vrijednost ukupnih rashoda u gospodarstvu Županije iznosila je 5.333.949.173kn,  što je za 9% manje u odnosu na prethodnu, 2014. godinu.

Vrijednost investicija u dugotrajnu imovinu poduzetnika Šibensko-kninske županije, u 2015. godini iznosila je 402.211.814kn, što je za 15,3% više u odnosu na prethodnu, 2014. godinu.          

Vanjskotrgovinska razmjena Šibensko – kninske županije u 2015. godini, prema godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika, ima negativnu platnu bilancu u iznosu od 45.177 tisuća kuna. Ukupan izvoz Šibensko – kninske županije u 2015. godini u odnosu na prethodnu godinu smanjen je za 47,4%.

Vrijednost ukupnog uvoza u Šibensko – kninskoj županiji u 2015. godini smanjena je u odnosu na prethodnu godinu za 42,5%.

Pokrivenost uvoza izvozom za Šibensko – kninsku županiju u 2015. godini iznosila je 92,3%, dok je u 2014. godini pokrivenost uvoza izvozom iznosila 100,8%.

Gospodarski profil Šibensko-kninska.jpg

- Osnovne značajke gospodarskih kretanja Grada Šibenika u 2015. godini

- Osnovne značajke gospodarskih kretanja Grada Drniša u 2015. godini

- Osnovne značajke gospodarskih kretanja Grada Skradina u 2015. godini

- Osnovne značajke gospodarskih kretanja Grada Knina u 2015. godini

- Osnovne značajke gospodarskih kretanja Grada Vodica u 2015. godini

- Osnovne značajke gospodarskih kretanja po općinama Šibensko-kninske županije u 2015. godini

 

 

 

 

Contacts

  • Županijska komora Šibenik Adresa: fra Jerolima Milete 31 22000 Šibenik Email: hgksi@hgk.hr Tel: +385 22 311600 Fax: +385 22 311610 predsjednik: Ivan Soža direktorica: Magda Lakoš-Mioč
  • Županijska komora Šibenik Šibenik County Chamber Tel: +385 22 311600 Email: hgksi@hgk.hr