ŽK Rijeka uručila priznanje Viktoru Lencu povodom 120 godina uspješnoga rada U ŽK Rijeka održana konstituirajuća sjednica Strukovne skupine za razvoj ljudskih potencijala Strukovna skupine dizajnera, grafičara i nakladnika ŽK Rijeka dogovorila nastup svojih članica na sajmu Interliber Radni sastanak Strukovnih skupina Komunalnog gospodarstva i gospodarenja otpadom

ŽK Rijeka uručila priznanje Viktoru Lencu povodom 120 godina uspješnoga rada

U ŽK Rijeka održana konstituirajuća sjednica Strukovne skupine za razvoj ljudskih potencijala

Strukovna skupine dizajnera, grafičara i nakladnika ŽK Rijeka dogovorila nastup svojih članica na sa...

Radni sastanak Strukovnih skupina Komunalnog gospodarstva i gospodarenja otpadom

Događanja koja slijede

Objava

ŽK Rijeka uručila priznanje Viktoru Lencu povodom...

Objava

U ŽK Rijeka održana konstituirajuća sjednica Struk...

Sastanak

Strukovna skupine dizajnera, grafičara i nakladnik...

Sajam - HGK

Radni sastanak Strukovnih skupina Komunalnog gospo...

Sastanak

Izborna sjednica Udruženja marina

Sastanak

U ŽK Rijeka održana sjednica Strukovne skupine hot...

Sastanak

U ŽK Rijeka održana druga proširena sjednica Vijeć...

Sastanak

ŽK Rijeka: Druga proširena sjednica Vijeća Strukov...

Sastanak

ŽK Rijeka: Prva proširena sjednica Strukovne skupi...