Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
O županijskoj komori
Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Rijeka utemeljena je za područje Primorsko-goranske županije, koja se prostire na 3.582 km2, gdje obitava 305.505 stanovnika. Sjedište Komore je grad Rijeka sa 144.043 stanovnika. Začeci komorskog organiziranja u Rijeci datiraju s početka 19. stoljeća točnije od 1811. godine, no 1852. godine komorska organizacija ustanovljena je kao sveobuhvatni nositelj organiziranja i unapređivanja gospodarstva na području cijele Hrvatske. Od tog vremena do danas Komora je mijenjala svoj organizacijski ustroj. U neovisnoj i demokratskoj Republici Hrvatskoj pod novim nazivom Hrvatska gospodarska komora ustanovljena je kao jedinstvena samostalna i stručna organizacija s obvezatnim članstvom i s javno-pravnim ovlastima radi promicanja ukupnog gospodarskog potencijala Republike Hrvatske i zaštite interesa svojih članica u zemlji i inozemstvu. Organizirana je kroz sektore, strukovna udruženja, centre, grupacije i zajednice. HGK - Županijska komora Rijeka osnovana je temeljem Odluke o osnutku županijskih regionalnih komora 1994.godine, a konstituirajuća sjednica Gospodarskog vijeća održana je 16.ožujka 1994. godine. Djelatnost u Županijskoj komori Rijeka obavlja se unutar organizacijskih jedinica- Odsjeka. Radi unapređenja rada osnivaju se strukovne grupe i grupacije. Ustrojem Hrvatske gospodarske komore, Županijska komora Rijeka jedna je od 20 regionalnih komora koje su u sustavu HGK. Članovi Gospodarskog vijeća biraju se prema statutu HGK (N.N.11/94), dok Gospodarsko vijeće bira predsjednika Županijske komore Rijeka. Komora u skladu sa Zakonom promiče, zastupa, usklađuje i štiti zajedničke interese člsnica pred državnim i drugim organizacijama u zemlji i inozemstvu, i usklađuje međusobne interese članica. Kako bi osigurala neprekidno poboljšanje u djelatnostima koje obavlja, Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Rijeka je tijekom 2004. godine uvela u svoje poslovanje sustav upravljanja kvalitetom sukladno Normi ISO 9001:2000. Cilj HGK je jačanje i promicanje gospodarskog rasta u Hrvatskoj, a s time i povećanje dobrobiti društva u cjelini.