Usklađivanje voznih redova 2016/2017

Temeljem zajedničkog zahtjeva Grada Opatije i Općine Lovran u kojemu je iskazana potreba za uspostavljanjem nove županijske stalne putničke linije na relaciji Rijeka-Opatija-Lovran, a u cilju prijevoza putnika, Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka će, sukladno članku 3. stavak 6. Pravilnika o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika (NN 114/15) provesti Izvanredno usklađivanje voznih redova.

Sukladno navedenome, pozivaju se zainteresirani prijevoznici da najkasnije do 17. listopada 2017.g. dostave ponudu za predmetnu liniju.

Poziv za podnošenje zahtjeva za usklađivanje županijskih voznih redova u cestovnom linijskom prijevozu putnika za 2017. godinu kao i Zahtjev Grada Opatija i Općine Lovran nalaze se u pratećim dokumentima.

 

Dana 13.04.2017. godine održana je sjednica Povjerenstva za usklađivanje voznih redova u cestovnom linijskom prijevozu putnika na području Primorsko-goranske županije, na kojoj su razmatrani prigovori prijevoznika „KD Autotolej d.o.o.“ na Izvješće Povjerenstva o provedenom postupku usklađivanja voznih redova za 2017. godinu.

Povjerestvo je razmotrilo prigovore, o istome sastavilo Zapisnik, donijelo Odluku, sukladno kojoj je izrađeno konačno Izvješće.

 

Dana 03. ožujka 2017.g. održana je sjednica Povjerenstva za usklađivanje voznih redova (dalje u tekstu Povjerenstva)  na kojoj su  razmatrani i rješavani  prigovori prijevoznika sa redovnog usklađivanja voznih redova. Povjerenstvo je, sukladno članku 5. stavak 7. Pravilnika o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika (NN 114/15, dalje u tekstu Pravilnik), sastavilo Izvješće Povjerenstva za usklađivanje voznih redova za 2016/2017 godinu i Zapisnik sa Sjednice.
Dana 13. travnja 2017. održati će se sjednica Povjerenstva na kojoj će biti razamtrani prigovori prijevoznika na Izvješće Povjerenstva za usklađivanje voznih redova za 2016/2017 (temeljem članka 5 stavak 8 Pravilnika). (Poziv)

REDOVNO USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA ŽUPANIJSKIH LINIJA, ZA 2016./2017. GOD.

Poziv za podnošenje zahtjeva za usklađivanje voznih redova za 2016./2017. godinu

Specifikacija voznih redova za županijske linije

Poziv za javno otvranje prispjelih zahtjeva za usklađivanje voznih redova

Zapisnik sa javnog otvaranja predloženih voznih redova, za usklađivanje županijskih linija, za 2016./2017. godinu - 13.12.2016.

Poziv na sjednicu Povjerenstva za usklađivanje županijskih voznih redova

Zapisnik sa sjednice Povjrenstva za usklađivanje županijskih voznih redova

Knjiga županijskih voznih redova u cestovnom prijevozu putnika za 2017 godinu

 

IZVANREDNO USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA ŽUPANIJSKIH LINIJA, ZA 2016./2017. GOD.

Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka pokrenula je postupak Izvanrednog usklađivanja voznih redova  u županijskom cestovnom linijskom prijevozu putnika, temeljem zahtjeva Grada Kastva od dana 14.02.2017. (Klasa:363-02/17-04/01, Urbroj:2170-05-09/1-17-2 ), a sukladno članku 3 st. 6 Pravilnika o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika (NN 114/15).

Zapisnik sa sjednice Povjerenstva za usklađivanje voznih redova kao i Izvješće Povjerenstva za izvanredno usklađivanje voznih redova u cestovnom prijevozu putnika za 2017.godinu za liniju Rijeka – Rešetari – Kastav – Spinčići – Trinajstići – Rubeši – Rijeka nalaze se u pratećim dokumentima.

Prijevoznici mogu, sukladno članku 5. st.8. i 9. Pravilnika o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika (NN 114/15) prigovore na predmetno Izvješće uložiti do 21.04.2017.g.

Zapisnik Povjerenstva s izvanrednog usklađivanja 29.03.2017.

Izvješće Povjerenstva s izvanrednog usklađivanja

Poziv na sjednicu Radnog odbora

Poziv za izvanredno usklađivanje te kopija zahtjeva Grada Kastva

Zapisnik s izvanrednog usklađivanja voznih redova 2017

Knjiga izvanrednih voznih redova 2017

 

USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA HGK – NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI

 

Contacts

  • Županijska komora Rijeka Adresa: Bulevar oslobođenja 23 51000 Rijeka Email: hgkri@hgk.hr Tel: +385 51 209111 Tel 1: +385 51 209110 Fax: +385 51 216033 Fax 1: +385 51 216926 predsjednik: prof. dr. sc. Vidoje Vujić direktorica: Vita Dujmović
  • Sara Štrljić Junior Expert Associate Tel: +385 51 209 148 Email: sstrljic@hgk.hr
  • Zoran Orešković Senior Expert Officer Tel: +385 51 209 137 Email: zoreskovic@hgk.hr
  • Županijska komora Rijeka Tel: +385 51 209 111 Email: hgkri@hgk.hr