Gospodarstvo Istarske županije

www.pixabay.com

Administrativno je Istarska županija podijeljena na 10 gradova i 30 općina. Upravno sjedište je u Pazinu, dok je grad Pula gospodarski, financijski, kulturni i znanstveni centar županije.

Zahvaljujući povoljnom zemljopisnom položaju, prirodnim resursima, gospodarskoj tradiciji, dugogodišnjoj upućenosti na razmjenu sa svijetom, kvalificiranoj radnoj snazi i dostignutoj razini usvojenog znanja, istarsko gospodarstvo danas u znatnoj mjeri nadilazi prosječne statističke vrijednosti u Republici Hrvatskoj te je prema mnogim pokazateljima, uz Grad Zagreb, Istarska županija vodeća županija u Hrvatskoj.

Prema zadnjim dostupnim podacima, u 2013. godini bruto domaći proizvod po glavi stanovnika u Istarskoj županiji iznosi 12.711 EUR te je 24,3 % veći od prosjeka Republike Hrvatske. Podatci o financijskim pokazateljima poslovanja trgovačkih društava u Istarskoj županiji u 2015. dostupni su OVDJE.

Starije statističke podatke o ukupnom prihodu, rashodu, dobiti razdoblja, gubitku razdoblja, i dr. dostupni su u publikaciji "Ekonomski pokazatelji trgovačkih društava 2008.-2014."

Najznačajnije gospodarske djelatnosti u Istarskoj županiji su prerađivačka industrija, turizam i trgovina koje generiraju gotovo 70 % ukupnog prihoda. U sklopu raznovrsne industrije po ukupnim učincima prednjače brodogradnja, prerada duhana i proizvodnja automobilskih dijelova. Razvojno je najperspektivnija gospodarska djelatnost turizma i ugostiteljstva, koja s kapacitetima postelja u čvrstim objektima, kampovima, privatnom smještaju i turističkim naseljima ostvaruje gotovo trećinu ukupnih noćenja u Republici Hrvatskoj s velikim multiplikativnim učincima na ostalo gospodarstvo. Uz industriju i turizam razvila se i razgranata djelatnost trgovine, koja je, prvenstveno zahvaljujući dolasku niza velikih domaćih i inozemnih trgovačkih lanaca u Istru, postala vodećom u Hrvatskoj prema veličini raspoloživog prodajnog prostora po stanovniku. 

Istarska županija je u posljednjem desetljeću učinila velike napore u restrukturiranju i podizanju konkurentnosti gospodarstva. Realizirana su velika ulaganja u krupnu infrastrukturu poput Istarskog cestovnog ipsilona, potom u Vodoopskrbni sustav Butoniga i magistralni plinovod Pula-Karlovac. Izgrađen je veći broj suvremeno opremljenih industrijskih kapaciteta, dok je infrastrukturno opremljeno više od 20 poduzetničkih zona širom Istre (od ukupno 34) u kojima na ukupnoj površini od 1.200 hektara djeluje 202 poduzetnika s preko 3.800 zaposlenih. Na planu turizma i ugostiteljstva učinjen je veliki iskorak donošenjem Master plana razvoja istarskog turizma. Realizirana su značajna ulaganja u podizanje kategorizacije turističkih smještajnih objekata na tri, četiri i pet zvjezdica uz uvođenje raznih selektivnih oblika turizma (seoski, nautički, sportski, golf, kongresni, kulturni, zdravstveni, lovni, gastronomski i drugi) kojima se Istra promovirala u jednu od najpoželjnijih turističkih destinacija. S donošenjem strateškog programa ruralnog razvoja Istre županija je postavila temelje efikasnijeg upravljanja poljoprivrednim resursima i ribarstvom u uvjetima ekološki održivog razvoja. Kao rezultat takvog opredjeljenja potaknut je razvoj visokokvalitetnih autohtonih poljoprivrednih proizvoda koji su postali prepoznatljivi brendovi Istre.

Imajući u vidu dosadašnje rezultate i gospodarske potencijale koje ima, Istarska županija ima sve preduvjete za daljnji razvoj gospodarstva, značajnije privlačenje domaćih i stranih ulagača, još veću zaposlenost, poboljšanje obrazovne strukture i kvalitete života svih njenih stanovnika.

  

Contacts

  • Županijska komora Pula Adresa: Carrarina 5 52100 Pula Email: hgkpu@hgk.hr Tel: +385 52 378 100 Fax: +385 52 211 875 predsjednica: Jasna Jaklin Majetić direktor: Damir Sirotić
  • HGK Županijska komora Pula CROATIAN CHAMBER OF ECONOMY PULA COUNTY CHAMBER Tel: +385 52 378 100 Email: hgkpu@hgk.hr