U ŽK Požega održana radionica Pružanje operativne pomoći investitorima i promocija ulaganja U ŽK Požega održan okrugli stol Obrazovanjem do radnog mjesta Poziv na seminar o poreznim aktualnostima Održana radionica o bespovratnim sredstvima za povećanje energetske učinkovitosti u proizvodnim industrijama

U ŽK Požega održana radionica Pružanje operativne pomoći investitorima i promocija ulaganja

U ŽK Požega održan okrugli stol Obrazovanjem do radnog mjesta

Poziv na seminar o poreznim aktualnostima

Održana radionica o bespovratnim sredstvima za povećanje energetske učinkovitosti u proizvodnim indu...

Propisi po gospodarskim djelatnostima

Financijske djelatnosti i osiguranje

Stručne, znanstvene, tehničke i ostale djelatnosti

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Prerađivačka industrija

Proizvodnja prehrambenih i duhanskih proizvoda

Proizvodnja tekstila, kože i odjeće

Proizvodnja proizvoda od drva i papira

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja metala i metalnih proizvoda

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda