Strukovna grupa drvno-prerađivačke industrije

HGK
Strukovna grupa drvno-prerađivačke industrije svoje rasprave temelji na problematici vezanoj za preradu drveta; načinu nabave bukovih trupaca od Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb; aktivno se uključuje u osnivanje drvnog distrikta, dogovaraju se o zajedničkom nastupu na inozemnom tržištu i sl.
 
 

Contacts

  • Županijska komora Otočac Adresa: K. Zvonimira 16 53220 Otočac Email: hgkot@hgk.hr Tel: +385 53 771 001 Tel 1: +385 53 773 307 Fax: +385 53 771 130 predsjednik: Joso Brajković direktor: Milan Kranjčević
  • Županijska komora Otočac Tel: +385 53 771 001 Email: hgkot@hgk.hr