/turisticki-cvijet-kvaliteta-za-hrvatsku/prijava-obiteljski-turizam-turisticki-cvijet-2017 Poziv ŽK Otočac na dostavu prijedloga za izbor članova Radnog odbora za linijski prijevoz Gospodarski info ŽK Otočac 15/2017 HBOR-ov Info-dan – individualni razgovori s poduzetnicima

Pozivamo obiteljski turizam na natjecanje u izvrsnosti Turistički cvijet – Kvaliteta za Hrvatsku 201...

Poziv ŽK Otočac na dostavu prijedloga za izbor članova Radnog odbora za linijski prijevoz

Gospodarski info ŽK Otočac 15/2017

HBOR-ov Info-dan – individualni razgovori s poduzetnicima

Propisi po gospodarskim djelatnostima

Financijske djelatnosti i osiguranje

Stručne, znanstvene, tehničke i ostale djelatnosti

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Prerađivačka industrija

Proizvodnja prehrambenih i duhanskih proizvoda

Proizvodnja tekstila, kože i odjeće

Proizvodnja proizvoda od drva i papira

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja metala i metalnih proizvoda

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Projekti i akcije

Terezijanski sajam