/turisticki-cvijet-kvaliteta-za-hrvatsku/prijava-obiteljski-turizam-turisticki-cvijet-2017 Seminar Posebnosti obračuna plaće u 2017. i PDV za zadnje obračunsko razdoblje s novinama u 2018. godini Radionica o natječaju za povećanje energetske učinkovitosti u proizvodnim industrijama XIII. edukacijsko ocjenjivanje kvalitete voćnih rakija i likera u ŽK Osijek

Pozivamo obiteljski turizam na natjecanje u izvrsnosti Turistički cvijet – Kvaliteta za Hrvatsku 201...

Seminar Posebnosti obračuna plaće u 2017. i PDV za zadnje obračunsko razdoblje s novinama u 2018. go...

Radionica o natječaju za povećanje energetske učinkovitosti u proizvodnim industrijama

XIII. edukacijsko ocjenjivanje kvalitete voćnih rakija i likera u ŽK Osijek

Propisi po gospodarskim djelatnostima

Financijske djelatnosti i osiguranje

Stručne, znanstvene, tehničke i ostale djelatnosti

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Prerađivačka industrija

Proizvodnja prehrambenih i duhanskih proizvoda

Proizvodnja tekstila, kože i odjeće

Proizvodnja proizvoda od drva i papira

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja metala i metalnih proizvoda

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Projekti i akcije

Edukacijsko natjecanje u kvaliteti voćnih rakija i likera

Ocjenjivanje kakvoće slavonskog kulena

Dani meda u Hrvatskoj