Strukovna grupacija proizvodnje i prerade grožđa i vina pri ŽK Krapina

Strukovna grupacija proizvodnje i prerade grožđa i vina djeluje pri ŽK Krapina od 18. svibnja 2000. godine, kao nasljednica Grupacije vinogradarstva i vinarstva prema Statutu HGK.

Strukovna grupacija proizvodnje i prerade grožđa i vina provodi aktivnosti vezane uz uzgoj vinove loze i zaštitu autohtonih sorti, stručnu edukaciju vinara i vinogradara, uređenje tržišta poljoprivrednih proizvoda vezano za vinogradarstvo i vinarstvo, dobivanje poljoprivrednih potpora. Članice Strukovne grupacije su udruge vinara, vinogradara i podrumara Krapinsko - zagorske županije koje organizirano nastupaju na izložbama i sajmovima vina, redovno provode godišnje ocjenjivanje berbe vina i rade na unapređenju djelatnosti vinogradarstva i vinarstva.

Strukovna grupacija proizvodnje i prerade grožđa i vina je u suradnji sa Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu Zavodom za vinarstvo i vinogradarstvo pokrenula i provodi projekt „Zaštita i revitalizacija autohtonih sorata vinove loze Hrvatskog zagorja".

Članice Strukovne grupacije proizvodnje i prerade grožđa i vina sastale su se 18. travnja 2016. na izbornoj sjednici na kojoj su ponovo izabrale za voditelja Strukovne grupacije Slavka Merkaša u mandatu 2016.-2019. godine, a za njegovog zamjenika Dubravka Žerjavića.

Uz izbor novog vodstva, na sjednici su se dogovarale aktivnosti za organizaciju ocjenjivanja vina Vinarijada 2016 i 49. sajma i izložbe zagorskih vina Bedekovčina 2016, a vinarima je predstavljena monografija Sorte vinove loze Hrvatskog zagorja i analiza Stanje i perspektive vinogradarstva i vinarstva 1999.-2020. Podneseno je izvješće o četverogodišnjem radu 2011.-2015. te je predstavljen program rada 2016.-2019.

Strukovna će grupacija i dalje raditi na unapređenju vinarstva i vinogradarstva sa sljedećim ciljevima: sadnja novih i rekonstrukcija postojećih vinogradarskih površina, podizanje kvalitete vina, unapređenje prodaje vina te zastupanje interesa vinara prema kreatorima gospodarske politike.

Contacts

  • Županijska komora Krapina Adresa: Trg Ljudevita Gaja 5 49000 Krapina Email: hgkkr@hgk.hr Tel: +385 49 371883 Fax: +385 49 371884 predsjednik: Josip Grilec
  • Slavko Merkaš Head of Trade Group of grape and wine producers in Krapinsko-zagorska County Tel: +385/(0)98 859127; +385/(0)49 226884 Email: slavko.merkas@optinet.hr
  • Županijska komora Krapina Krapina County Chamber Tel: +385 49 371 883 Email: hgkkr@hgk.hr