Seminar Kako se uskladiti s novom Općom uredbom o zaštiti podataka Predavanje o Strategiji uvođenja eura u Hrvatskoj u sklopu tematske sjednice Gospodarskog vijeća Sjednica Gospodarskog vijeća ŽK Koprivnica Besplatni seminar o porezu na dobit i GFI

Seminar Kako se uskladiti s novom Općom uredbom o zaštiti podataka

Predavanje o Strategiji uvođenja eura u Hrvatskoj u sklopu tematske sjednice Gospodarskog vijeća

Sjednica Gospodarskog vijeća ŽK Koprivnica

Besplatni seminar o porezu na dobit i GFI

Propisi po gospodarskim djelatnostima

Financijske djelatnosti i osiguranje

Stručne, znanstvene, tehničke i ostale djelatnosti

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Prerađivačka industrija

Proizvodnja prehrambenih i duhanskih proizvoda

Proizvodnja tekstila, kože i odjeće

Proizvodnja proizvoda od drva i papira

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja metala i metalnih proizvoda

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Projekti i akcije

Što ću biti kad odrastem?