Strukovna grupa posrednika u prometu nekretnina

USTROJSTVO STRUKOVNE GRUPE

 

Predsjednik

Igor Koprivica 

Progen d.o.o. Pera Čingrije 5, 20000 Dubrovnik;

tel. 020/358333; 098816555; e-mail: info@progen.hr

 

Zamjenik

Goran Pikunić 

Libertas Inženjering Plus d.o.o. Mata Vodopića 9, 20000 Dubrovnik;

tel. 020/356200; 0992162490;e-mail:  info@libertasinzenjering.hr

Contacts

  • Županijska komora Dubrovnik Adresa: Pera Čingrije 6 20000 Dubrovnik Email: hgkdu@hgk.hr Tel: +385 20 312 090 Fax: +385 20 312 096 predsjednica: Terezina Orlić
  • Županijska komora Dubrovnik Tel: +385 20 312 090 Email: hgkdu@hgk.hr