Gospodarski profil županije

Dubrovačko-neretvanska županija je najjužnija hrvatska županija i zauzima prostor od 9.272,37 km2, što predstavlja 12,4 % ukupne površine Republike Hrvatske. Na kopno otpada 1.781,49 km2 odnosno 3,1% kopnenog teritorija Hrvatske, a na more 7.490,88 km2 ili 23%  republičke morske površine. Dužina županijske morske obale iznosi 1024,63 km.

Županija je podijeljena na dvije osnovne funkcionalne i reljefne cjeline, relativno usko dužobalno područje s nizom bližih i daljih otoka (od kojih su najznačajniji: Korčula, Mljet, Lastovo i grupa Elafitskih otoka), te područje donje Neretve s gravitirajućim priobalnim dijelom. Prostor je prekinut državnom granicom sa Bosnom i Hercegovinom.

Prema popisu iz 2011. godine, Županija ima 122.783 stanovnika i pripada skupini manjih hrvatskih županija. Njena prosječna gustoća naseljenosti je 68,9 stanovnika na km2, a u njoj živi svega 2,9 % od ukupnog stanovništva Republike Hrvatske.

Administrativno i teritorijalno Županija je organizirana u 22 jedinice lokalne uprave i samouprave, odnosno 5 gradova (Dubrovnik, Korčula, Metković, Ploče i Opuzen) i 17 općina (Blato, Dubrovačko primorje, Janjina, Konavle, Kula Norinska, Lastovo, Lumbarda, Mljet, Orebić, Pojezerje, Slivno, Smokvica, Ston, Trpanj, Vela Luka, Zažablje i Župa dubrovačka. Županijsko središte je u gradu Dubrovniku.

Prošle godine Dubrovačko-neretvanska županija imala je 6.135.891 turističkih noćenja s udjelom od 9% u ukupnim noćenjima na razini Hrvatske.

Na području Dubrovačko-neretvanske županije djeluje u 2015. godini djeluje 3.596 trgovačkih društava. Uloga  pojedine gospodarske  djelatnosti u razvoju županijskog gospodarstva određena je uglavnom prometom  koji  ostvaruje  i zapošljavanjem radne snage.

Temeljem ukupno ostvarenih županijskih prihodima trgovačkih društava u 2015. godini od 8,9 milijarde kuna najznačajnije gospodarske djelatnosti su djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 26%,  trgovina 22%, prijevoz i skladištenje 13%, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 11% i građevinarstvo 8%, prerađivačka industrija 6%.

Promatrajući broj zaposlenih u županijskim trgovačkim društvima najveći udio ima djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 28%, slijedi je trgovina s 15%, građevinarstvo s 11%, prijevozi i skladištenje 10%, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 9%, prerađivačka industrija 9%.

Contacts

  • Županijska komora Dubrovnik Adresa: Pera Čingrije 6 20000 Dubrovnik Email: hgkdu@hgk.hr Tel: +385 20 312 090 Fax: +385 20 312 096 predsjednica: Terezina Orlić
  • Županijska komora Dubrovnik Tel: +385 20 312 090 Email: hgkdu@hgk.hr