/turisticki-cvijet-kvaliteta-za-hrvatsku/prijava-obiteljski-turizam-turisticki-cvijet-2017 Gospodarski profil Međimurske županije u 2016. godini Sjednica Strukovne grupe cestovnog prometa Besplatni seminar za poduzetnike Nabavom do konkurentnosti u 7 koraka

Pozivamo obiteljski turizam na natjecanje u izvrsnosti Turistički cvijet – Kvaliteta za Hrvatsku 201...

Gospodarski profil Međimurske županije u 2016. godini

Sjednica Strukovne grupe cestovnog prometa

Besplatni seminar za poduzetnike Nabavom do konkurentnosti u 7 koraka

Propisi po gospodarskim djelatnostima

Financijske djelatnosti i osiguranje

Stručne, znanstvene, tehničke i ostale djelatnosti

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Prerađivačka industrija

Proizvodnja prehrambenih i duhanskih proizvoda

Proizvodnja tekstila, kože i odjeće

Proizvodnja proizvoda od drva i papira

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja metala i metalnih proizvoda

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Projekti i akcije

Speak the same