Gospodarstvo županije

Međimurska županija, omeđena rijekama Murom i Dravom, smještena je na krajnjem sjeveru Hrvatske. Županija koja se proteže na 730 km2 bogate je povijesti i kulturnog naslijeđa i predstavlja zaokruženu cjelinu i zasebnu regiju. S ukupno 113.804 stanovnika ova prostorno najmanja hrvatska županija jedna je od najgušće naseljenih dijelova naše zemlje (156 stanovnika /km2).  Županija je administrativno podijeljena na 22 općine i tri grada od kojih je Čakovec upravno, kulturno i političko središte. 

Gospodarstvo Međimurske županije bazirano je pretežno na prerađivačkoj industriji, s razvijenim djelatnostima poljoprivrede, trgovine i graditeljstva. Ono je izvozno orijentiranog karaktera, sa znatnim udjelom radnointenzivnih, niskoakumulativnih i tradicionalnih gospodarskih grana, uz razvitak djelatnosti s visokom tehnologijom.

Uz povoljan zemljopisni položaj i prirodne resurse razvoju gospodarstva poticaj je dala i razgranata komunalna infrastruktura (struja, voda, plin, telefon, internet). Prirodni resursi koji su na raspolaganju na području Međimurja iskorišteni su za razvoj  poljoprivrede ( plodna tla),  graditeljstva (šljunak i pijesak), energetike (prirodni plin) itd. Rijeke Mura i Drava, koje protječu teritorijem županije, pružaju veliki hidroenergetski potencijal, što je i rezultiralo izgradnjom dviju hidroelektrana.

Podaci o stanju razvoja i popunjenosti gospodarskih zona u Međimurskoj županiji, govore da je u funkciji 45 zona (od 60 ukupno osnovanih Odlukom nadležnog tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave), od kojih je prema kategorizaciji 16 popunjenih, 27 spremnih za ulaganje, a u fazi pripreme su 22 gospodarske zone. Zbog interesa ulagača jedinice lokalne samouprave pokrenule su i proširenje u 6 zona. Od ukupnog broja zona prema površini možemo izdvojiti tri zone koje se prostiru na površini većoj od 50 ha: Poslovni park Međimurje, Privredna zona Nedelišće, te Središnja gospodarska zona Međimurje. (izvor: REDEA)

Prema FINI-nim podacima za 2016. godinu u Međimurskoj županiji poslovalo je 2.983 subjekata, najviše u djelatnosti trgovine, zatim prerađivačke industrije i graditeljstva. S obzirom na veličinu poduzetnika, najviše je malih i mikro poduzeća, i to 2.928, dok je srednjih 49, a velikih 6.

Broj zaposlenih u svim poduzećima 2016. godine iznosio je 27.332 djelatnika, što je za 7% više nego prethodne, 20145 godine, kada ih je bilo 25.541.

Broj nezaposlenih u Međimurskoj županije u 2016.-oj bio je 4.665.

Ukupan prihod koji su ostvarila poduzeća Međimurske županije iznosio je 12,8 milijardi kuna (što je za 6,8% više u odnosu na prethodnu godinu), a ukupan rashod 12,2 milijarde kuna (porast 6,6%).

Prosječna mjesečna neto plaća, u tvrtkama,  po zaposlenom u 2016. godini isplaćena je u visini od 4.149  kuna.

Udio investicija u dugotrajnu imovinu u 2016. godini povećao se za 10,4% u odnosu na godinu ranije te je iznosio 575,9 milijun kuna. Udio tih investicija u ukupnoj vrijednosti investicija u Republici Hrvatskoj iznosio je 2,2%.

Najrazvijenije djelatnosti su prerađivačka industrija, trgovina, graditeljstvo, prijevoz i skladištenje, poljoprivreda itd. U okviru prerađivačke industrije najzastupljenije su metaloprerađivačka, tekstilna i odjevna, drvoprerađivačka, te  prehrambena industrija, zatim proizvodnja i prerada plastičnih proizvoda, nemetalnih mineralnih proizvoda, električne opreme itd. Posljednjih godina sve veći značaj dobiva obućarska industrija koja ima dugu tradiciju na ovom prostoru.

Međimursko gospodarstvo najviše robe i usluga prodaje, odnosno iznosi na tržište Europske unije, i to u Njemačku, Austriju, Italiju i Sloveniju, a to su ujedno i zemlje iz kojih se najviše unosi. Od proizvoda u razmjeni županije daleko najzastupljeniji su oni prerađivačke industrije i to gotovi proizvodi od metala i njihovi dijelovi, strojevi i uređaji, odjeća i obuća, proizvodi od drva i drugo.

Contacts

  • Županijska komora Čakovec Adresa: Ivana Gorana Kovačića 2 40000 Čakovec Email: hgkck@hgk.hr Tel: +385 40 311 160 Tel 1: +385 40 311 165 Fax: +385 40 311 161 predsjednik: Mladen Križaić direktorica: Dijana Krnjak
  • Županijska komora Čakovec Tel: +385 40 311 160 Email: hgkck@hgk.hr