Gospodarski profil Međimurske županije u 2016. godini

Gospodarski profil je godišnja ili višegodišnja publikacija u kojoj je dan prikaz relevantnih pokazatelja u gospodarstvu Međimurske županije sublimiranih iz izvora kao što su Državni zavod za statistiku, Financijska agencija, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Ministarstvo financija, te Hrvatska gospodarska komora, koji obuhvaćaju opće zemljopisne, demografske i upravno-teritorijalne karakteristike Međimurja, kretanja u ukupnom gospodarstvu županije uspoređena s ukupnim gospodarstvom Republike Hrvatske i drugim županijama, kao i pregled pokazatelja poslovanja najvažnijih gospodarskih djelatnosti.

Kontakti

  • Županijska komora Čakovec Adresa: Ivana Gorana Kovačića 2 40000 Čakovec Email: hgkck@hgk.hr Tel: +385 40 311 160 Tel 1: +385 40 311 165 Fax: +385 40 311 161 predsjednik: Mladen Križaić direktorica: Dijana Krnjak
  • Jagoda Horvat Stručna suradnica Tel: +385 40 311 165 Email: jhorvat@hgk.hr
  • Dijana Krnjak direktorica Tel: +385 40 630 051 Email: dkrnjak@hgk.hr