ŽK Čakovec provodi anketu o potrebnim kompetencijama prvostupnika strojarstva pri zapošljavanju

www.pixabay.com

U cilju kreiranja obrazovnog programa strojarstva na Međimurskom veleučilištu, HGK – ŽK Čakovec, u suradnji s Veleučilištem, provodi anketu o potrebnim vještinama i kompetencijama prvostupnika strojarstva u proizvodnom procesu.

Prikupljeni podaci koristili bi se u izradi odgovarajućeg obrazovnog programa, koji bi u potpunosti ispunio zahtjeve poslodavaca u pogledu potrebnih kompetencija i vještina.

U pratećim dokumentima nalazi se  anketni obrazac kojeg popunjenog treba vratiti  na e-mail adresu spetris@hgk.hr ili na telefaks 040 311-161, najkasnije do petka, 1. rujna 2017. godine

Kontakti

  • Županijska komora Čakovec Adresa: Ivana Gorana Kovačića 2 40000 Čakovec Email: hgkck@hgk.hr Tel: +385 40 311 160 Tel 1: +385 40 311 165 Fax: +385 40 311 161 predsjednik: Mladen Križaić direktorica: Dijana Krnjak
  • Dijana Krnjak direktorica Tel: +385 40 630 051 Email: dkrnjak@hgk.hr