Strukovna grupacija za metaloprerađivačku industriju ŽK Bjelovar

Metaloprerađivačka industrija Bjelovarsko-bilogorske županije ima dugu povijesnu tradiciju, a intenzivno se razvijala u drugoj polovici 20. stoljeća, uglavnom radi zadovoljavanja potreba brzo rastuće poljoprivredne mehanizacije i prehrambene industrije koja je okosnica prerađivačke industrije BBŽ i gospodarstva u ovoj regiji. Neki od metaloprerađivačkih proizvoda iz BBŽ ubrzo su našli kupce i u ostalim dijelovima RH a njihovu kvalitetu prepoznali su i mnogi kupci iz inozemstva. Pojedine tvrtke bilježe zamjetan porast izvoza proizvoda od metala, strojeva, uređaja i strojnih dijelova, usprkos recesiji, jakoj međunarodnoj konkurenciji i ostalim negativnim trendovima na svjetskom tržištu .

Proizvodi ove industrije u BBŽ najvećim dijelom namijenjeni su reprodukcijskoj potrošnji drugih proizvođača a manjim dijelom su to cjeloviti proizvodi. Ako se te proizvode ne uspije proizvesti u vlastitoj zemlji za potrebe vlastite reprodukcijske potrošnje moraju se uvoziti iz drugih zemalja, bilo kao cjelovite ili reprodukcijske proizvode.

Kako bi se metaloprerađivačka industrija mogla razvijati, nužna su ulaganja u edukaciju stručnog kadra i modernizaciju proizvodnih kapaciteta te certificiranje po međunarodnim standardima kvalitete. Naravno, nezaobilazna je i kvalitetna promocija vlastitih proizvoda na domaćim i inozemnim stručnim sajmovima. U tom segmentu poslovanja potporu proizvođačima metaloprerađivačke industrije daje i HGK na način da organizira izlagačku infrastrukturu na odabranim sajmovima i sufinancira izlagače, te organizira i provodi tisak i distribuciju promotivno-informativnih publikacija. Osim toga se, kroz organizaciju stručnih predavanja i sastanaka u prostorijama HGK, rukovodeći kadar ove strukovne grupe redovito informira i educira o mogućnostima financiranja novih projekata te raspoloživim sredstvima iz fondova, agencija, banaka, ministarstava RH i fondova EU.

Tvrtke ove grane gospodarstva gotovo su posve prihvatila tržišne uvjete poslovanja i usmjerena su na izvoz, akviziciju novih tržišta, uvođenje novih tehnologija, certificiranje politike kvalitete, ekologiju te jače povezivanje s drugim domaćim i stranim proizvođačima.

Prema službenim podacima FINA-e, metaloprerađivačka industrija u 2015.g. brojila je ukupno 76 poduzetnika koji su zapošljavali 1.170 djelatnika te je taj broj povećan za 1,7 posto u odnosu na 2014. g. Povećana je i prosječna mjesečna neto plaća za 20,9 posto i iznosila je 3.134 kune.

Ostvareni su ukupni prihodi u iznosu 428,95 mil. kuna od čega je udio od 84,7 posto ostvarila grana Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme (C25), grana Proizvodnja električne opreme (C27) sudjelovala je s  udjelom od 10,2 posto, neznatni udio imale su još grane Proizvodnja strojeva i uređaja d. n. (C28) u iznosu od 4,2 posto te grana Proizvodnja metala (C24) u iznosu od 0,98 posto. Metaloprerađivačka industrija je u ukupnim prihodima prerađivačke industrije sudjelovala s udjelom od 18,9 posto, dok je taj postotak u odnosu na cjelokupno gospodarstvo BBŽ iznosio 5,9 posto.

Dobit razdoblja smanjena je za 19,3 posto u odnosu na 2014.g.

Metaloprerađivačka industrija je 2015.g. ostvarila pozitivan vanjskotrgovinski saldo u iznosu od 33,9 mil. kuna, a tome je najviše pridonijela grana Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme (C25) s udjelom od 75,1 posto. 

Contacts

  • Županijska komora Bjelovar Adresa: Petra Preradovića 4/1 43000 Bjelovar Email: hgkbj@hgk.hr Tel: +385 43 274 060 Tel 1: +385 43 274 073 Fax: +385 43 241 908 predsjednik: Jakov Ćorić direktorica: Martina Posavac Ćurić
  • Županijska komora Bjelovar County Chamber Bjelovar Tel: +385 43 274 060 Email: hgkbj@hgk.hr