Carinski seminar o izdavanju dokaza o podrijetlu u izvozu robe, troškovima koji se uključuju u carinsku vrijednost robe i CETA ugovoru o slobodnoj trgovini s Kanadom Stručni radni sastanak na Veleučilištu u Bjelovaru Održana sjednica Strukovne grupacije za cestovni prijevoz ŽK Bjelovar Sastanak metaloprerađivača s predstavnicima Grada Bjelovara i Veleučilišta

Carinski seminar o izdavanju dokaza o podrijetlu u izvozu robe, troškovima koji se uključuju u carin...

Stručni radni sastanak na Veleučilištu u Bjelovaru

Održana sjednica Strukovne grupacije za cestovni prijevoz ŽK Bjelovar

Sastanak metaloprerađivača s predstavnicima Grada Bjelovara i Veleučilišta

Propisi po gospodarskim djelatnostima

Prerađivačka industrija

Proizvodnja prehrambenih i duhanskih proizvoda

Proizvodnja tekstila, kože i odjeće

Proizvodnja proizvoda od drva i papira

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja metala i metalnih proizvoda

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Zaštita okoliša i gospodarenje vodama

Prijevoz i skladištenje

Turizam i ugostiteljstvo

Poslovanje nekretninama

Stručne, znanstvene, tehničke i ostale djelatnosti

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Međunarodni poslovi

Projekti i akcije

DUO PACK – Praktičan pristup stvarnom znanju