Sjednica Gospodarskog vijeća ŽK Sisak

11.07.2012

Treća sjednica Gospodarskog vijeća ŽK Sisak održana je 11. srpnja 2012. godine. Teme sjednice bile su stanje gospodarstva u Sisačko-moslavačkoj županiji i prijedlog Odluke o dodjeli zlatnih plaketa trgovačkim društvima za zasluge u razvitku gospodarstva tijekom 2011. godine na području Sisačko- moslavačke županije. Sjednici su prisutvovali članovi Gospodarskog vijeća, pročelnik Upravnog odjela za obrt, malo i srednje poduzetništvo i turizam Marijan Belošević i voditelji područnih službi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Sisku i Kutini.

U osvrtu na trenutnu situaciju u gospodarstvu županije predsjednik Boris Mesarić istaknuo je kako županija i dalje ostvaruje suficit u vanjskotrgovinskoj razmjeni te pokrivenost uvoza izvozom iznosi 158% u prva četiri mjeseca ove godine. Ukupna razmjena u ovom razdoblju iznosi 326 mln USD, a suficit 72,7 mln USD. Glavne zemlje izvoznici su razvijene zemlje i njihov udio u ukupnom izvozu iznosi 72%.

U protekloj poslovnoj 2011. godini ostvareni financijaki rezultati pokazuju poslovanje ispod praga ekonomičnosti. Ukupni prihod povećan je za 14% i iznosi 10 mlrd kn dok su ukupni rashodi veći za oko 5% i iznose 10,8 mlrd kn. Nominalno ostvarena je i veća dobit od 284 mln kuna, koja je 49,4% veća u odnosu na godinu ranije. Istovremeno je ostvaren gubitak u vrijednosti od 1,1 mlrd kn što predstavlja povećanje od 39,4% te je konsolidirani financijski rezultat negativan i iznosi 823 mln kn. Osnovni uzrok takvih rezultata su poslovne aktivnosti u djelatnosti prerađivačke industrije.

Iznos nepodmirenih naloga pravnih osoba na Sisačko-moslavačkoj županiji nastavlja svoj uzlazni trend koji je krajem 2006. godine iznosi oko 160 mln kuna, dok je krajem 2011. godine dostigao 472 mln kuna. Iz ovih podataka vidljivo je da je iznos nepodmirenih naloga u promatranom razdoblju povećan 3,5 puta.

Prisutni gospodarstvenici, predstavnici najznačajnijih tvrtki raznih grana gospodarstva, govorili su o trenutnim situacijama u poslovanju. Borba za tržišta i smanjivanje troškova poslovanja dijelom i kroz otpuštanje zaposlenih neke su od mjera za opstanak. U pogledu na blisku budućnost ne vidi se da će biti pomaka na bolje zbog recesije.

Na dnevnom redu bio je i prijedlog Odluke o dodjeli Zlatnih plaketa trgovačkim društvima za zasluge u razvitku gospodarstva u 2011. godini koju su članovi Vijeća prihvatili. Primjenom jedinstvenih kriterija o ocjeni uspješnosti poslovanja, temeljem financijskih podataka ostvarenih u 2011. godini, kod velikih poduzeća priznanje će dobiti Petrokemija d.d. Kutina, kod srednjih DC Glina d.o.o. iz Gline, a kod malih Turbomehanika d.o.o. iz Kutine. U kategoriji inovativna djelatnost ove godine Zlatna plaketa će se dodijeliti tvrtki Applied ceramics d.o.o. iz Siska za primjenu novih tehnologija.

Organizatori
Organizator
ŽK Sisak
Kontakti
Brankica Grd
Tel: 044/522583
hgksk@hgk.hr; bgrd@hgk.hr
Sjednica Gospodarskog vijeća ŽK Sisak, treća po redu, održat će se 11. srpnja 2012. godine. Glavne teme su gospodarska kretanja u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2012. godini i prijedlog Odluke o dodjeli zlatnih plaketa trgovačkim društvima ...
Lokacija
Kranjčevićeva 16
Sisak