HBOR Info dan

18.06.2012
PRIJAVE DO: 14.06.2012

U ŽK Šibenik od 10-14 sati održao se HBOR INFO DAN, gdje su poduzetnici mogli u individualnim razgovorima s gospođom Mirom Krnetom – voditeljicom Područnog Ureda HBOR-a za Dalmaciju, dobiti sve informacije o programima kreditiranja za malo i srednje poduzetništvo.

Osim postojećih kreditnih linija, HBOR je prošli tjedan predstavio novi  Program kreditiranja razvoja gospodarstva.
Program je prvenstveno namijenjen financiranju obrtnih sredstava za poduzetnike koji su se zbog objektivnih razloga, utjecaja financijske i gospodarske krize, našli u poteškoćama, a imaju najmanje 25 posto privatnog vlasništva i ostvaruju najmanje 10% prihoda na međunarodnom tržištu.

Krediti su namijenjeni za podmirenje obveza prema vjerovnicima, a do 30% kredita moći će se koristiti i za izmirenje obveza prema financijskim institucijama. Za dodjelu kvota kredita HBOR-a, poslovne banke će sudjelovati na aukcijama te će se njihove ponude rangirati prema visini ponuđene kamatne marže.

Na individualnim razgovorima sudjelovala su 22 poduzetnika.

Organizatori
Organizator
ŽK Šibenik
Kontakti
Magda Lakoš-Mioč
tajnik
Tel: 022/311-600
mlakos@hgk.hr
Šibenik, 18.06.2012. U ŽK Šibenik od 10-14 sati održati će se HBOR INFO DAN, gdje ćete moći u individualnim razgovorima s gospođom Mirom Krnetom – voditeljicom Područnog Ureda HBOR-a za Dalmaciju, dobiti sve informacije o programima kredi...
Lokacija
Fra Jerolima Milete 31
Šibenik
Prateći dokumenti