Uputa Carinske uprave vezano za Konvenciju o zajedničkom provoznom postupku
13.07.2012
Republika Hrvatska 1. srpnja 2012. pristupa Konvenciji o zajedničkom provoznom postupku i počinje primjenjivati zajednički provozni postupak. Iako je Carinska uprava Središnji ured donijela potrebne naputke za provedbu postupka s ciljem izbjegavanja pogrešaka i krivih tumačenja nastavno se daju dodatne upute za primjenu zajedničkog provoznog postupka.
Kontakti
Alida Perkov
stručni suradnik
Tel: 052 378 140
aperkov@hgk.hr
Prateći dokumenti