Sa sastanka o programu uređenja Južne industrijske zone

06.05.2013

U Hrvatskoj gospodarskoj komori Županijskoj komori Karlovac, 6. svibnja 2013. godine održan je sastanak na temu programa uređenja Južne industrijske zone – izrada stručnih podloga postojećeg stanja u funkciji realizacije razvojnih planova gospodarskih subjekata iz Južne industrijske zone.

Sastanku su, uz predstavnike tvrtki iz aktualne industrijske zone, Županijske komore Karlovac, nazočili i gradonačelnik Grada Karlovca, Damir Jelić, dogradonačelnica Marina Kolaković sa suradnicima te predstavnici Urbanističkog zavoda grada Zagreba d.o.o. i GEO 6 d.o.o. iz Zagreba, koji su provedenim postupkom javne nabave odabrani za izradu stručne podloge postojećeg stanja.

Na početku, Martina Furdek–Hajdin iz Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša nazočne je podsjetila na nekoliko prethodnih sastanaka o uređenju industrijske zone Jug – Mala Švarča i prethodnom dogovoru o pitanjima javne rasvjete, uređenju i održavanju travnatih površina, opskrbi električnom energijom, toplinskom energijom, odvodnjom, prometom i t.d..

Grad Karlovac je preuzeo posao za poslovno uređenje, osiguranje sredstva iz proračuna, što je učinjeno s ciljem provođenja postupka javne nabavke radi odabira najboljeg pružatelja potrebnih usluga. U drugom krugu postupka javne nabave je odabran i dogovoren izvođač usluga, Urbanistički zavod grada Zagreba i tvrtka GEO 6 d.o.o.

Projektni tim odabranih stručnih izvođača usluga čine: Urbanistički zavod grada Zagreba d.o.o., Zagreb: Luka Šulentić, Dunja Kos Pleš, Petar Cigetić, Goran Izetbegović i Andreja Šugar te GEO d.o.o., Zagreb: Željko Zebec i Goran Pavičić uz tim odabranih suradnika.

U realizaciji konačnog cilja cjelokupnog postupka izrade prostorno planske dokumentacije je izrada stručnog urbanističkog rješenja koje će na temelju podataka o postojećem stanju i iskazanih potreba vlasnika / korisnika prostora ponuditi rješenje sadašnjih funkcionalnih problema te omogućiti zadovoljavajuću urbanističku organizaciju, daljnju izgradnju i kvalitetno opremanje potrebnom infrastrukturom.

Postupak izrade prostorno planske dokumentacije odvijat će se u dvije etape:

1. Izrada Stručne podloge postojećeg stanja i 2. Izrada Urbanističkih planova uređenja „Industrijska zona – Jug Mala Švarča“ i „Poduzetnička zona – Mrzlo Polje“ utemeljenih na Stručnom podlogom utvrđenim činjenicama.

Stručna podloga izradit će se kao podloga za izradu urbanističkih planova uređenja „Industrijska zona – Jug Mala Švarča“ i „Poduzetnička zona – Mrzo Polje“, odnosno za područja gospodarskih zona Mala Švarča i Mrzlo Polje smještenih na obje obale rijeke Mrežnice. Obuhvat stručne podloge je nešto širi od obuhvata urbanističkih planova čija izrada tek treba uslijediti po njenom dovršenju.  

Damir Jelić, gradonačelnik Grada Karlovaca naglasio je cilj gradske uprave da se navedenim projektom omogući funkcioniranje i daljnji razvoj gospodarskih subjekata koji djeluju u Južnoj industrijskoj zoni, a osim toga prometnicom čija izgradnja započinje zahvaljujući suradnji Alstoma Hrvatska i Tvornice pumpi s gradskom upravom omogućit će se znatno bolja i kraća komunikacija velikog dijela stanovništva Male Švarče i njihova sigurnost.

Također, nakon novog ocrtavanja parkirališnih površina riješit će se i problem povećanog broja vozila koja više ne stanu na parkiralište bivše Jugoturbine, a po realizaciji rotora na izlazu s mosta načelno će se ubrzati protok i povećati sigurnost prometa na tom području.

Početak terenskog rada odabranog projektnog tima započet će od najvećih poduzeća, počevši od Alstom Hrvatska, Adriadiesela, Croatia pumpe nova, Energoremonta, Tvornicom plinskih turbina i dalje.

Dovršena stručna podloga postojećeg stanja sadržavat će digitalnu topografsku – katastarsku podlogu, sveobuhvatni geodetski snimak postojeće infrastrukture, tekstualni i grafički dio analize postojećeg stanja i ocjenu postojećeg stanja s evidentiranim problemima i ograničenjima u prostoru te ostalu značajnu dokumentaciju.

Organizatori
Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Karlovac
Lokacija
Kralja Tomislava 19b
Karlovac