Održana edukacija i prezentacija vodiča za praktičnu provedbu HACCP-a u trgovini – 21. veljače 2012.

21.02.2012

U Županijskoj komori Karlovac je 21. veljače 2012. godine održana edukacija i prezentacija Vodiča dobre higijenske prakse u poslovanju s hranom i HACCP načelima namijenjena subjektima iz trgovinske djelatnosti.
Edukaciju je vodila mr. sc. Nevenka Gašparac, pomoćnica direktora Centra za kvalitetu Hrvatskoj gospodarskoj komori.
U dvosatnoj prezentaciji sudionici su upoznati s obvezama u pogledu sigurnosti i higijene hrane koje su propisane prije svega Zakonom o hrani i  Pravilnikom o higijeni hrane iz 2007. godine te Pravilnikom o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane. Svi navedeni propisi usmjereni su na zaštitu zdravlja i interesa potrošača pri čemu se temeljnom odredbom smatra članak  51. Zakona o hrani koja nalaže kontrolu higijenskih uvjeta u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije hrane.
Sudionici su također upoznati i s osnovnim preduvjetima za uspostavu dobre higijenske prakse u poslovanju s hranom, od infrastrukturnih i preduvjeta vezano na  opremu do onih koji se tiču osobne higijene i izobrazbe osoblja.
U završnome dijelu radionice mr. sc. Nevenka Gašparac je obučila sudionike o načinu vođenja planova i evidencija za SPH trgovina hranom – maloprodaja ili veleprodaja, ovisno o tome radi li se o objektima niskog ili visokog rizika.
Svim sudionicama je podijeljen Vodič u tiskanome izdanju kao i ovjerene potvrde o sudjelovanju na edukaciji čime smo nazočnim subjektima omogućili  ispunjenje formalnog dijela  propisanih obveza. Također je napomenuto kako je Vodič dostupan na našoj internetskoj stranici te je provedene i anketa zadovoljstva.

Organizatori
Organizator
HGK Županijska Komora Karlovac
Lokacija
Županijska komora Karlovac, Kralja Tomislava 19b
Karlovac