Sjednica stukovne grupe za morsko ribarstvo i preradu ribe ŽK Dubrovnik

06.03.2012

U utorak 06. ožujka 2012.g., s početkom u 10,00 sati u prostorijama HGK – Županijske komore Dubrovnik, Pera Čingrije 6, održat će se prošireni sastanak Strukovne grupe za morsko ribarstvo i preradu ribe pri HGK – ŽK Dubrovnik i  Ceha za ribarstvo i marikulturu HOK – Obrtničke komore DNŽ-e.

Organizatori
Organizator
HGK Županijska komora Dubrovnik
Suorganizator
HOK – Obrtnička komora DNŽ-e
Kontakti
Tel: 020/312 095
mbrkovic@hgk.hr
Lokacija
HGK Županijska komora Dubrovnik, Pera Čingrije 6
Dubrovnik
Prateći dokumenti