ŽK Rijeka održala seminar o poreznoj reformi

Vrijeme održavanja: 09.02.2017.   /   Rok prijave: 07.02.2017.
Županijska komora Rijeka, u suradnji s Hrvatskom komorom poreznih savjetnika, 9. veljače organizirala je seminar o poreznoj reformi.

Seminar je organiziran s ciljem pružanja pomoći članicama HGK u prevladavanju poteškoća i nedoumica u vezi s izmjenama u poreznom sustavu RH u 2017. godini. Predavači su ovlašteni porezni savjetnici, članovi Hrvatske komore poreznih savjetnika, Damir Brajković i Dean Cimera.

Na seminaru je dan pregled izmjena u poreznom sustavu RH u 2017. godini, s naglaskom na porez na dobit, izmjene zakonskih propisa u PDV-u, te izmjene Zakona o porezu na promet nekretnina. U drugom dijelu seminara objašnjen je novi obračun poreza i doprinosa na dohodak u 2017. godini.

Seminaru je prisustvovalo više od pedeset sudionika.

 

Kontakti

  • Ksenija Umek Meštrović Viši stručni suradnik Tel: +385 51 209 120 Email: kumek@hgk.hr