ŽK Pula: Održana sjednica Gospodarskog vijeća

HGK Županijska komora Pula
Vrijeme održavanja: 16.12.2015.

Pod predsjedanjem Jasne Jaklin Majetić, predsjednice ŽK Pula, Gospodarsko je vijeće u proširenom sastavu održalo sjednicu u srijedu, 16. prosinca u Pazinu. U uvodnom dijelu sjednice predsjednica ŽK Pula podsjetila je na nedavno dodijeljena priznanja istarskim tvrtkama i gospodarstvenicima (Istriana, Zlatna koza i dr.), a čestitala je Vesni Žmak direktorici tvrtke Sipro d. o. o. o. na trideset godina obnašanja direktorske funkcije u toj tvrtki.

Direktor Sektora za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize HGK Zvonimir Savić govorio je o općem gospodarskom stanju u Hrvatskoj i usporedbi s Europskom unijom. Savić je usporedio osnovne makroekonomske pokazatelje u 2015. u odnosu na 2008. godinu. Podaci pokazuju da je BDP realno manji za 11,1 posto, broj zaposlenih smanjen je za 15 posto, dok je aktivno stanovništvo smanjeno za 10 posto, a industrijska proizvodnja smanjena je za 15 posto. Zabilježen je porast nezaposlenosti od 20 posto, dok je dug opće države veći za 121,6 posto. Ipak, ove godine neki su trendovi zaustavljeni ili su krenuli u dobrom smjeru.

Tržište rada nije zabilježilo bitna poboljšanja koja bi poduprla jaču osobnu potrošnju. Visoka stopa nezaposlenosti uz nisku stopu zaposlenosti (osobito među mladima i osobama u neproduktivnoj dobi) upozoravaju na duboke strukturne probleme. Broj zaposlenih početkom 2015. godine bio je manji od 1,3 milijuna, a broj aktivnog stanovništva u travnju snižen je na 1,615 milijuna, što je najniže u novijoj hrvatskoj povijesti. Hrvatska se nalazi među trima najlošije rangiranim zemljama EU prema nizu pokazatelja poput: stope nezaposlenosti i zaposlenosti, udjela dugotrajno nezaposlenih u aktivnom stanovništvu, stope nezaposlenosti mladih (mlađih od 25 godina), stope aktivnosti stanovništva te prosječno trajanje duljine radnog vijeka zaposlenih. Među 143 analiziranim državama, samo četiri države prema najvažnijim svjetskim agencijama za dodjelu kreditnog rejtinga imaju negativan outlook (izgled), a među njima je Hrvatska, što je upozoravajuća situacija. Rast BDP-a u Hrvatskoj niži je od prosjeka rasta u Europskoj uniji. Ostvareni devizni prihod od turizma kreće se na razini oko 17,3 posto BDP-a, prema čemu je Hrvatska vodeća u Europskoj uniji, no, takav pokazatelj pokazuje visoku ovisnost gospodarstva o turizmu i upućuje na nedovoljno diversificiranu gospodarsku strukturu Hrvatske.

U raspravi o planovima i gospodarskim očekivanjima u 2016. godini sudjelovalo je nekoliko panelista, a Majetić je, kao moderatorica, istaknula zadovoljstvo što su okupili stručnjake koji će dati svoje viđenje gospodarske situacije. Prvi panelist bio je gradonačelnik Grada Pazina Renato Krulčić koji je predstavio gospodarstvo Grada u kojem 310 poduzetnika zapošljava do tri tisuće ljudi. Broj poduzetnika neprestano raste, a prosječna plaća iznosi 4.767 kuna, konsolidirani financijski izvještaji prikazuju dobit. Stopa nezaposlenosti iznosi osam posto (254 osobe), što je manje od županijskog prosjeka. Vrijednost izvoza u 2014. godini iznosila je 214,2 milijuna kuna, dok uvoz iznosi 187,4 mil. kn, a među planiranim ulaganjima u budućem razdoblju ističe se projekt Inspirit Fantasy Park vrijednosti 234 milijuna kuna.

Ističući da je Istarska županija najrazvijenija nakon Zagreba, istarski župan Valter Flego istaknuo je kako je u 2014. godini smanjila troškove za 14 posto (plaće, materijalni rashodi i dr.), a namjera je da se novac vraća tamo gdje nastaje. Predlaže promjenu strukture rashoda, a rješenje problema neefikasnog sustava državne uprave i poreznog opterećenja vidi u učinkovitosti i decentralizaciji.

Predsjednica Hrvatske udruge poslodavaca Gordana Deranja istaknula je nužnost reforme srednjeg i strukovnog obrazovanja koja je dosad bila zanemarena. Realni sektor nije mogao izbjeći bolne rezove i otpuštanja, a sad je red na restrukturiranju državne uprave. Potrebna je promišljena reforma, a svi adekvatno moraju snositi teret krize.

Nadovezujući se na raspravu potpredsjednik HGK za industriju i IT, energetiku i zaštitu okoliša Tomislav Radoš rekao je da se najveći doprinos rastu BDP-a temelji na rastu industrijske proizvodnje i izvoza. Radoš je istaknuo ključne ciljeve i projekte HGK u 2016. godini koji mogu dati vrlo konkretan doprinos poduzetnicima kako bi bili konkurentniji. Komora će se još aktivnije uključiti u pripremu svih zakona, pravilnika i procedura koje će donositi zakonodavac, a putem udruženja i tijela utjecat će se na zakonodavca da se zakoni prilagode potrebama gospodarstva. I, što je mnogo važnije, Komora će se s poduzetnicima uključivati u provedbu tih strategija, posebice u segmentu fondova EU, napomenuvši kako je za istraživanje, razvoj i inovacije osigurano više od milijardu eura. Komora priprema i projekt dualnog obrazovanja koji se radi s austrijskom i njemačkom gospodarskom komorom. U sklopu projekta s odabranim školama školovat će se učenici koji su spremni za tržište rada. Također, osnovan je Centar za industrijski razvoj koji će biti ključna spona u Hrvatskoj između akademske zajednice, fondova EU i gospodarstva po pitanju ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije. Hrvatski poduzetnici ulažu oko 0,2 posto BDP-a u istraživanje i razvoj, a prosjek EU je oko 2 posto. Pružat će se konkretna pomoć poduzetnicima u izvozu, budući da će Komora krenuti s izvoznom ofenzivom. Uz postojeće urede i predstavništva u inozemstvu otvorit će se još četiri nova ureda gdje će se pokrenuti gospodarska diplomacija i otvarati nova tržišta, zaključio je Radoš.

Marinko Škare s Fakulteta ekonomije i turizma Dr. Mijo Mirković u Puli, rekao je kako su generatori ekonomskog rasta u Hrvatskoj ekonomski i politički ciklusi. Ekonomski ciklusu u prosjeku traju 55 mjeseci što znači da će pozitivna kretanja trajati još 37 mjeseci. Hrvatska ima problem makroekonomskog menadžmenta na razini države, a ne mikroekonomskog na razini gradova i općina, istaknuo je Škare.

U sklopu sjednice istarskim tvrtkama dodijeljena su priznanja za obljetnice postojanja i izniman doprinos razvitku hrvatskoga gospodarstva. Za 30 godina postojanja nagrađene su tvrtke 6. Maj d. o. o. iz Umaga, Antenal d. o. o. iz Novigrada i VSI – Vodovod Butoniga d. o. o. iz Buzeta. Pulska tvrtka Staklo - kom d. o. o. nagrađena je za 35 godina postojanja, a za 45 godina nagrađeni su Digitron d. o. o. iz Buja, Metalko Buje d. d. iz Marušići i Učka – konzalting d. o. o. iz Pazina. Najviše tvrtki nagrađeno je za 60 godina poslovanja: Autohrvatska Pula d. o. o.; Duran d. d., Pula; Ghetaldus Pula d. d., Pula; Intercomerce d. o. o., Umag; Usluga d. o. o., Poreč i Veterinarska ambulanta Pazin d. o. o. Tvrtka iz Umaga Istra – Auto d. o. o. nagrađena je za 65 godina poslovanja.

 

 

Kontakti

  • Damir Sirotić Direktor Tel: +385 52 378 100 Email: hgkpu@hgk.hr