Zakonska regulativa poslovanja nekretninama Zakon o javnoj nabavi Zakon o kombiniranom prijevozu tereta Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima

Zakonska regulativa poslovanja nekretninama

Zakon o javnoj nabavi

Zakon o kombiniranom prijevozu tereta

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima

Istaknuti Zakoni

Propis

Zakon o zaštiti osobnih podataka

Propis

Zakon o medijima

Propis

Zakon o zaštiti tajnosti podataka

Propis

Zakon o tajnosti podataka

Propis

Zakon o nedopuštenom oglašavanju

Propis

Zakon o pravu na pristup informacijama

Propis

Zakon o informacijskoj sigurnosti

Propis

Zakon o elektroničkim medijima

Istaknuti Zakoni

Propis

Zakon o elektroničkim komunikacijama

Propis

Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji

Propis

Zakon o audiovizualnim djelatnostima

Propis

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o troškovima u postupcima arbitraže (...

Propis

ŽK Pula: Nacrt Strategije obrazovanja Istarske županije

Propis

Novi i promijenjeni propisi u rujnu i listopadu 2016. godine

Propis

Obavijest o javnoj raspravi – Podmjere 4.1. i 4.2. Programa ruralnog r...

Propis

Poticanje ulaganja definirane Zakonom o poticanju ulaganja

Gospodarske djelatnosti

Zaštita okoliša i gospodarenje vodama

Stručne, znanstvene, tehničke i ostale djelatnosti

Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem

Uredske administrativne djelatnosti i organizacija sajmova

Arhitektura i inženjerstvo te tehničko ispitivanje

Trgovina

Trgovina na veliko

Trgovina na malo

Trgovina na veliko i na malo te servis motornih vozila

Informacije i komunikacije

Informacijske uslužne djelatnosti